Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie podpredsedu Ansipa a komisárky Gabrielovej pri príležitosti prvého výročia zrušenia roamingových poplatkov v Európe

Brusel 15. jún 2018

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová po prvom roku bez roamingových poplatkov v EÚ vyhlásili, že Európania majú z nových pravidiel veľký prínos:

„Sme radi, že ľudia pri cestách do zahraničia v rámci EÚ čoraz viac využívajú mobily, a najmä mobilné dáta. Výhody roamingu bez dodatočných nákladov si pochvaľujú hlavne tí, ktorí cestujú často, ako aj mladí Európania.

Toto je príklad, ako EÚ hmatateľne zlepšuje život európskych občanov. Roaming za domáce ceny funguje a ľudia si naň zvykli: zákazníci ho oceňujú, spotreba je vyššia a dopyt po mobilných službách pri cestách v rámci EÚ je veľmi vysoký. Prospech majú rovnako spotrebitelia i operátori. Veľký nárast vo využívaní roamingu má pozitívny vplyv aj na veľkoobchodné príjmy operátorov.

Naším hlavným cieľom bolo odstrániť výrazné prekážky spôsobené roamingovými poplatkami pre spotrebiteľov, ktorých obmedzovali náklady na používanie telefónov v zahraničí, ale aj pre mobilných operátorov. Od zrušenia poplatkov bolo v EÚ a Európskom hospodárskom priestore spotrebované viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer dva a pol ráz viac telefonických hovorov. To je skvelá správa. Navyše 82 % osôb, ktoré v poslednom roku cestovali do inej krajiny EÚ, uviedlo, že im nové pravidlá priniesli výhody. Po návrate z dovolenky alebo zo služobnej cesty v zahraničí už nikto nebude musieť zažiť šok z faktúry.

Budeme pokračovať v spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi s cieľom monitorovať vývoj na mobilných trhoch v celej Európe a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá uplatňovali správne.

Toto však nie je posledná dobrá správa pre európskych občanov. Od 1. apríla tohto roku môžu navyše cestovať so svojím predplatným digitálnych služieb. Od 3. decembra budú môcť európski spotrebitelia nájsť najvýhodnejšie ponuky pri nákupe tovaru a služieb na internete v celej EÚ bez toho, aby boli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti a bydliska.“

Súvislosti

Vďaka novým roamingovým pravidlám EÚ, ktoré platia od 15. júna 2017, môžu spotrebitelia používať mobilné telefóny pri zahraničných cestách po EÚ rovnako ako doma, teda bez dodatočných poplatkov.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra o roamingu si 62 % Európanov uvedomuje, že roamingové poplatky sa zrušili, a 69 % si myslí, že buď oni sami, alebo ich známi majú z nových pravidiel prospech. Ich výhody si pochvaľujú najmä ľudia, ktorí cestujú často, a mladí.

Koniec roamingových poplatkov bol dôležitým krokom k tomu, aby jednotný trh EÚ zodpovedal digitálnemu veku. Komisia v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu spolu predložila 29 legislatívnych návrhov, z ktorých 16 už bolo schválených. Prvé, ktoré nadobudli účinnosť, sa týkajú nových pravidiel roamingu, prenosnosti online obsahu a neodôvodneného geografického blokovania.

Komisia vyzýva spoluzákonodarcov, aby zostávajúcich 13 legislatívnych návrhov v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu spracovali do konca roka 2018.

Ďalšie informácie

Prieskum Eurobarometra o roamingu (jún 2018)

Koniec roamingovým poplatkom

Nové pravidlá prenosnosti

Ukončenie neopodstatneného geografického blokovania

Správa Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie o roamingu

STATEMENT/18/4181

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar