Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa i komisarz Marii Gabriel z okazji pierwszej rocznicy zniesienia opłat roamingowych w Europie

Bruksela, 15 czerwca 2018 r.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, i Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, w pierwszą rocznicę zniesienia opłat roamingowych w UE ogłosili, że Europejczycy w dużej mierze czerpią korzyści z nowych przepisów:

Cieszymy się, że obywatele coraz częściej korzystają z telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych w UE, zwłaszcza jeśli chodzi o transmisję danych. Roaming bez dodatkowych kosztów doceniają szczególnie osoby często podróżujące i europejska młodzież.

Oto przykład realnego wpływu Unii Europejskiej na życie codzienne jej obywateli. Roaming po cenach usług krajowych dobrze funkcjonuje i staje się nawykiem: konsumenci są z niego zadowoleni i coraz chętniej z niego korzystają, a popyt na usługi telekomunikacyjne podczas pobytu w innych krajach UE jest bardzo duży. Dzięki temu zadowoleni są i użytkownicy, i operatorzy. Znaczny wzrost natężenia ruchu w roamingu ma również pozytywny wpływ na przychody hurtowe operatorów.

Naszym głównym celem było zniesienie znacznych barier stwarzanych przez opłaty roamingowe dla konsumentów, których ograniczały koszty korzystania z telefonów komórkowych za granicą, ale także dla operatorów. Od momentu zniesienia opłat na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zużyto ponad pięciokrotnie więcej danych i wykonano prawie dwuipółkrotnie więcej połączeń telefonicznych. To świetna wiadomość. Ponadto 82 proc. osób, które w zeszłym roku podróżowały do innego kraju UE, twierdzi, że skorzystało z nowych przepisów. Nikt nie musi borykać się z szokująco wysokimi rachunkami po powrocie z wakacji lub wyjazdu służbowego za granicą.

Będziemy kontynuować współpracę z krajowymi organami regulacyjnymi w celu monitorowania rozwoju sytuacji na rynkach łączności ruchomej w całej Europie oraz w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów.

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość dla obywateli. Oprócz braku opłat roamingowych od dnia 1 kwietnia bieżącego roku Europejczycy mogą podczas podróży korzystać ze swoich abonamentów cyfrowych. Począwszy od 3 grudnia, przy zakupie towarów i usług w całej UE, europejscy konsumenci będą mogli znaleźć najlepsze oferty w internecie bez dyskryminacji ze względu na narodowość i miejsce zamieszkania.

Kontekst

Dzięki nowym unijnym przepisom w sprawie roamingu, które obowiązują od 15 czerwca 2017 r., konsumenci mogą korzystać z komórki w innych krajach UE na takich samych zasadach jak w kraju rodzinnym, czyli bez dodatkowych opłat.

Z najnowszego badania Eurobarometr na temat roamingu wynika, że 62 proc. Europejczyków wie, że opłaty roamingowe zostały zniesione, a 69 proc. uważa, że skorzystają na tym albo oni sami, albo ktoś znajomy. Wyraźne korzyści z nowych przepisów zauważyły zwłaszcza osoby często podróżujące oraz młode.

Zniesienie opłat roamingowych stanowiło ważny krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku UE dostosowanego do ery cyfrowej. W sumie Komisja przedstawiła 29 wniosków ustawodawczych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego. 16 wniosków zostało już uzgodnionych, a w życie weszły pierwsze z nich, czyli nowe przepisy dotyczące roamingu, przepisy dotyczące możliwości przenoszenia dostępu do treści online oraz przepisy zakazujące nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

Komisja zachęca współprawodawców do zakończenia do końca 2018 r. prac nad pozostałymi 13 wnioskami ustawodawczymi w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Dalsze informacje

Badanie Eurobarometr na temat roamingu (czerwiec 2018 r.)

Zniesienie opłat roamingowych

Nowe przepisy dotyczące dostępu do treści online

Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego

Sprawozdanie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w sprawie roamingu

STATEMENT/18/4181

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar