Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka A. Ansipa un Komisijas locekles M. Gabrielas kopīgs vēstījums pirmajā gadadienā pēc viesabonēšanas maksas atcelšanas Eiropā

Briselē, 2018. gada 15. jūnijā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips un par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela pēc pirmā gada, kas pagājis bez viesabonēšanas maksas, vēstī, ka ES iedzīvotājiem no jaunajiem noteikumiem ir milzu ieguvums:

"Prieks redzēt, ka mobilos tālruņus arvien brīvāk izmanto braucienos pa citām ES zemēm! Tas īpaši sakāms par mobilo datu izmantošanu. Eiropas ceļinieki, sevišķi jauni ļaudis, atzīst, cik lieliska ir viesabonēšana bez papildu izmaksām.

Tas ir paraugs – ES spēj praktiski uzlabot dzīvi Eiropas pilsoņiem. "Abonē kā mājās" – tas darbojas un kļūst par ieradumu; klienti par to ir augstās domās, patēriņš aug un pieprasījums pēc mobilo sakaru pakalpojumiem braucienos pa ES ir ļoti liels. Tas dod labumu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Viesabonēšanas datplūsmas lielais pieaugums arī pozitīvi ietekmē operatoru ieņēmumus vairumtirgū.

Mūsu galvenais mērķis bija novākt viesabonēšanas maksas radītos šķēršļus – tiklab patērētājiem, kurus ierobežoja maksa par tālruņa izmantošanu ārvalstīs, kā mobilo sakaru operatoriem. Kopš maksas likvidēšanas Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā ir aptverts vairāk nekā piecas reizes lielāks datu apjoms un ir zvanīts gandrīz divarpus reizes biežāk. Tās ir lieliskas ziņas. Bez tam 82 % ceļinieku, kuri gada laikā pabijuši citā ES valstī, sakās izmantojuši jaunos noteikumus. Pēc atgriešanās no izbrauciena vai komandējuma ārzemēs nevienu vairs nesatriec negaidīts tēriņš.

Mēs turpināsim sadarbībā ar valstu regulatīvajām iestādēm visā Eiropā vērot notikumu gaitu mobilo sakaru tirgū un gādāt par noteikumu pareizu piemērošanu.

Taču bez labās ziņas par viesabonēšanas maksas atcelšanu mums Eiropas Savienības pilsoņiem ir vēl kas. No šā gada 1. aprīļa viņi var ceļā ņemt līdzi savu digitālo abonementu. Un no šā gada 3. decembra Eiropas patērētājiem būs iespēja izraudzīties izdevīgākos darījumus tiešsaistē, iegādājoties preces un pakalpojumus visā ES, un viņus nediskriminēs pēc valstspiederības un pastāvīgās dzīvesvietas."

Konteksts

Jaunie ES viesabonēšanas noteikumi, kas stājās spēkā 2017. gada 15. jūnijā, ļauj patērētājiem, braukājot pa citām ES dalībvalstīm, izmantot mobilo tālruni tāpat, kā savā valstī – bez papildu maksas.

Jaunākajā Eirobarometra apsekojumā par viesabonēšanu redzams, ka 62 % eiropiešu zina, ka viesabonēšanas maksām pienācis gals, un 69 % uzskata, ka no tā būs ieguvums viņiem pašiem vai pazīstamiem. To īpaši atzīst lielākie ceļotāji un jaunieši.

Viesabonēšanas maksas atcelšana ir svarīgs solis ES vienotā tirgus pielāgošanā digitālajam laikmetam. Komisija ir nākusi klajā ar pavisam 29 digitālā vienotā tirgus stratēģijas leģislatīvo aktu priekšlikumiem. 16 jau saskaņoti, un pirmie spēkā stājas jaunie noteikumi par viesabonēšanu, tiešsaistes satura pakalpojumu pārnesamību un nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšanu.

Komisija mudina abus likumdevējus atlikušo 13 ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju saistīto tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanu pabeigt līdz 2018. gada beigām.

Plašāk

Eirobarometra apsekojums par viesabonēšanu (2018. g. VI)

Viesabonēšanas maksai gals!

Jauni pārnesamības noteikumi

Nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšana

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes ziņojums par viesabonēšanu

STATEMENT/18/4181

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar