Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Ansipo ir Komisijos narės M. Gabriel pareiškimas dėl Europos be tarptinklinio ryšio mokesčio vienų metų sukakties

Briuselis, 2018 m. birželio 15 d.

Praėjus vieniems metams po tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimo Europos Sąjungoje už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel paskelbė, kad europiečiai dėl naujųjų taisyklių gauna didelės naudos:

Mums smagu matyti, kad po kitas ES šalis keliaujantys žmonės naudojasi savo mobiliaisiais telefonais, ypač mobiliaisiais duomenimis, vis laisviau. Visų pirma papildomai nekainuojančio tarptinklinio ryšio naudą pripažįsta dažnai keliaujantys ir jauni europiečiai.

Šis pavyzdys parodo, kaip ES konkrečiai gerina Europos piliečių gyvenimo kokybę. Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis išties veikia ir tampa savaime suprantamu – vartotojai jį vertina teigiamai, vartojimas padidėjo, o judriojo ryšio paslaugų paklausa keliaujant ES yra labai didelė. Tai naudinga ir vartotojams, ir operatoriams. Be to, smarkiai išaugęs tarptinklinis srautas daro teigiamą poveikį operatorių didmeninės prekybos pajamoms.

Pagrindinis mūsų tikslas buvo panaikinti dideles tarptinklinio ryšio mokesčių keliamas kliūtis tiek vartotojams, kuriuos varžė telefono naudojimo užsienyje išlaidos, tiek judriojo ryšio operatoriams. Po mokesčių panaikinimo Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse duomenų suvartojimas išaugo daugiau nei penkiagubai, o skambinama beveik du su puse karto dažniau. Tai puiki naujiena. Be to, 82 % į kitą ES šalį per pastaruosius metus keliavusių žmonių teigė, kad naujosios taisyklės jiems naudingos. Dabar grįžę iš atostogų ar komandiruotės į užsienį nelauktai didelių sąskaitų gyventojai nebegauna.

Kad užtikrintume tinkamą taisyklių laikymąsi, mes ir toliau bendradarbiausime su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir stebėsime pokyčius judriojo ryšio rinkose visoje Europoje.

Tačiau europiečių laukia ir daugiau gerų žinių. Be panaikintų tarptinklinio ryšio mokesčių, nuo šių metų balandžio 1 d. europiečiai gali naudotis užsiprenumeruotu skaitmeniniu turiniu keliaudami. O nuo šių metų gruodžio 3 d. Europos vartotojai, norėdami įsigyti prekių ar paslaugų, galės susirasti geriausius kainų pasiūlymus internetu visoje ES ir nebebus diskriminuojami dėl savo pilietybės ar gyvenamosios vietos.

Pagrindiniai faktai

Pagal naujas ES tarptinklinio ryšio taisykles, kurios įsigaliojo 2017 m. birželio 15 d., vartotojai gali naudotis judriuoju ryšiu kitose ES šalyse, lyg būtų savo šalyje, nemokėdami papildomų mokesčių.

Naujausios „Eurobarometro“ apklausos apie tarptinklinį ryšį rezultatai rodo, kad 62 % Europos gyventojų žino, kad tarptinklinio ryšio mokesčių nebeliko, o 69 % respondentų nuomone, jie patys ar jų pažįstami pajus realią naudą. Akivaizdžią naujųjų taisyklių naudą pirmiausia pripažįsta dažnai keliaujantys ir jauni žmonės.

Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas tapo svarbiu žingsniu siekiant pritaikyti Europos Sąjungos bendrąją rinką skaitmeniniam amžiui. Iš viso Komisija pristatė 29 pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Dėl 16 pasiūlymų jau susitarta – pirmieji įsigaliosiantys teisės aktai bus susiję su naujomis tarptinklinio ryšio taisyklėmis, naudojimusi užsiprenumeruotu internetiniu turiniu užsienyje ir nepagrįstą geografinį blokavimą draudžiančiomis taisyklėmis.

Komisija ragina teisėkūros institucijas priimti sprendimus dėl likusių 13 pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, iki 2018 m. pabaigos.

Daugiau informacijos

„Eurobarometro“ apklausa apie tarptinklinį ryšį (2018 m. birželio mėn.)

Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas

Užsiprenumeruoto internetinio turinio naudojimas užsienyje

Nepagrįsto geografinio blokavimo panaikinimas

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaita dėl tarptinklinio ryšio

STATEMENT/18/4181

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar