Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring af næstformand Andrus Ansip og kommissær Mariya Gabriel i anledning af årsdagen for afskaffelsen af roamingtaksterne i Europa

Bruxelles, den 15. juni 2018

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, og Mariya Gabriel, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, konstaterer efter det første år uden roamingtakster i EU, at europæerne i høj grad drager nytte af de nye regler:

"Det glæder os at konstatere, at folk bruger deres mobiltelefoner oftere og mere frit, når de er på rejse i EU, særligt hvad angår mobildata. Det er især folk, der rejser ofte, og europæiske unge, der udnytter fordelene ved at roame uden ekstraomkostninger.

Dette er et eksempel på, at EU virkelig forbedrer de europæiske borgeres liv. Reglerne om roaming til hjemmetakst fungerer, og de er ved at blive en vane: kunderne sætter pris på dem, forbruget stiger, og efterspørgslen efter mobiltjenester på rejser i EU er meget høj. Reglerne er til fordel for både forbrugere og operatører. Den store stigning i roamingtrafikken har også påvirket mobiloperatørernes engrosindtægter positivt.

Vores primære mål var at fjerne de store begrænsninger, som roamingtaksterne pålagde forbrugerne, der var begrænset af omkostningerne ved at bruge deres telefoner i udlandet, men også mobiloperatørerne. Siden vi afskaffede roamingtaksterne, er der blevet brugt fem gange mere data og foretaget næsten to en halv gang flere telefonopkald inden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er rigtig gode nyheder. 82 % af dem, der har rejst til et andet EU-land i løbet af det sidste år, fortæller, at de har draget fordel af de nye regler. Der er ikke længere nogen, der står over for en chokerende stor regning, når det kommer hjem efter ferie eller en forretningsrejse i udlandet.

Vi vil fortsætte vores samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder om at holde øje med udviklingen på mobilmarkederne over hele Europa og om at sikre, at reglerne anvendes korrekt.

De gode nyheder til de europæiske borgere slutter imidlertid ikke her. Ikke nok med at roamingtaksterne er afskaffet, siden 1. april i år har Europas borgere også kunnet tage deres digitale abonnementer med sig. Fra 3. december i år vil europæiske forbrugere kunne få de bedste tilbud online, når de er på udkig efter varer og tjenester i hele EU uden at blive diskrimineret på grundlag af nationalitet eller opholdssted."

Baggrund

Takket være de nye EU-regler om roaming, der blev indført den 15. juni 2017, kan forbrugerne bruge deres mobiltelefoner, når de rejser til et andet EU-land, uden at betale mere end i deres hjemland.

Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse om roaming er 62 % af europæerne klar over, at roamingtaksterne er blevet afskaffet, og 69 % mener, at de selv eller nogen de kender vil benytte sig af det. Særligt folk, der rejser ofte, og unge mennesker ser en klar fordel i de nye regler.

Afskaffelsen af roamingtaksterne var et vigtigt skridt på vejen til at gøre EU's indre marked klar til den digitale tidsalder. I alt har Kommissionen fremlagt 29 lovgivningsforslag i forbindelse med strategien for et digitalt indre marked. Der er indtil videre opnået enighed om 16 af forslagene, og de første, der træder i kraft, er de nye roamingregler, reglerne om portabilitet af onlineindholdstjenester og reglerne mod uberettiget geoblokering.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage de resterende 13 lovgivningsforslag under strategien for et digitalt indre marked inden udgangen af 2018.

Yderligere oplysninger:

Eurobarometerundersøgelse om roaming (juni 2018)

Slut med roamingtakster

Nye regler om portabilitet

Slut med uberettiget geoblokering

Rapport om roaming fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

STATEMENT/18/4181

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar