Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел по повод първата годишнина от премахването на таксите за роуминг в Европа

Брюксел, 15 юни 2018 r.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, и Мария Габриел, член на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, коментираха ползите за европейците по случай първата годишнина без такси за роуминг в ЕС:

Доволни сме от факта, че хората се чувстват все по-свободни да ползват мобилните си телефони при пътуванията си в ЕС, особено по отношение на мобилните данни. Най-положително настроени към роуминга без допълнителни разходи са хората, които пътуват често и младите европейци.

Ето един конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските граждани. Да си в чужбина, но да плащаш като у дома, е вече факт и се превръща в навик: потребителите го оценяват, потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите. Значителното увеличение в роуминг трафика се отразява положително върху приходите на операторите на пазара на едро.

Главното бе да премахнем значителните неудобства от таксите за роуминг за потребителите, които ограничаваха своето потребление в чужбина поради високите цени, а също така и ограниченията за мобилните оператори. Откакто премахнахме таксите, преносът на мобилни данни в ЕС и Европейското икономическо пространство е нараснал над пет пъти, а телефонните обаждания са се увеличили почти два пъти и половина. Това е чудесна новина. Освен това 82 % от хората, които са пътували до друга държава от ЕС през миналата година, заявяват, че са се възползвали от новите правила. Вече никой не се бои, че ще му прилошее като види сметката си за телефон след отпуск или командировка в чужбина.

Ще продължим сътрудничеството си с националните регулатори, за да наблюдаваме развитието на пазарите на мобилни услуги в цяла Европа и за да гарантираме правилното прилагане на правилата.

Добрите вести за европейските граждани не се изчерпват с това. Не само, че вече няма такси за роуминг, но от 1 април тази година европейските граждани могат също така да използват в чужбина и абонаментите си за цифрови услуги. От 3 декември тази година европейските потребители ще могат да избират най-изгодните предложения онлайн, когато купуват стоки и услуги в целия ЕС, без да бъдат дискриминирани въз основа на националност и място на пребиваване.“

Контекст

Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС, без да плащат допълнителни такси — все едно са в собствената си страна.

Според последното проучване на Евробарометър относно роуминга 62 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 69 % смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. Новите правила са по вкуса най-вече на хората, които пътуват често, и на младите европейци.

Премахването на таксите за роуминг спомага съществено за това единният пазар на ЕС да върви в крак с цифровата ера. Комисията представи общо 29 законодателни предложения в рамките на стратегията за цифровия единен пазар. Шестнайсет от тях вече бяха одобрени като най-напред влизат в сила новите правила за роуминга, за преносимостта на услугите за достъп до онлайн съдържание и тези срещу необоснованото блокиране на географски принцип.

Комисията призовава съзаконодателите да приключат работата и по останалите 13 законодателни предложения в рамките на стратегията за цифров единен пазар до края на 2018 г.

За повече информация

Проучване на Евробарометър относно роуминга (юни 2018 г.)

Край на таксите за роуминг

Нови правила за преносимост

Прекратяване на неоправданото блокиране на географски принцип

Доклад относно роуминга на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

STATEMENT/18/4181

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar