Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Okrepljena evropska solidarnostna enota: skupna izjava komisarjev Navracsicsa in Oettingerja ter komisarke Thyssen

Bruselj, 27. junija 2018

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Komisije za lasten proračun in pravni okvir evropske solidarnostne enote do leta 2020. Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger ter komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen so dogovor pozdravili z naslednjo izjavo:

„Zelo nas veseli, da sta Evropski parlament in Svet dosegla politični dogovor o pravnem okviru evropske solidarnostne enote.

Solidarnost je temelj Evropske unije in ena od naših temeljnih vrednot, ki povezuje evropske državljane. Evropska solidarnostna enota je ključni del naših prizadevanj, da okrepimo vlogo mladih in jim omogočimo, da postanejo angažirani in odgovorni državljani, ki prispevajo k izgradnji odporne in kohezivne Evrope prihodnosti. Od uvedbe evropske solidarnostne enote decembra 2016 smo lahko videli, kako zelo so mladi zainteresirani za sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih. Do zdaj se je registriralo skoraj 67 000 mladih, na tisoče pa jih je s prostovoljstvom, usposabljanjem ali zaposlitvijo že pomagalo ljudem in skupnostim v stiski.

Evropska solidarnostna enota že prinaša resnične rezultate. V osrednji Italiji so na primer prostovoljci iz vse Evrope v letih 2017 in 2018 sodelovali v projektih za obnovo kulturne dediščine v regijah, ki so jih leta 2016 prizadeli hudi potresi. Zdaj ko bo evropska solidarnostna enota dobila lasten pravni okvir in proračun v višini 375,6 milijona evrov do leta 2020, bomo lahko izpolnili obljubo, da se do konca leta 2020 v solidarnostno delo vključi 100 000 mladih.Z današnjim dogovorom bomo lahko ponudili še več priložnosti in pomagali še več ljudem po vsej Evropi. Dogovor bo poleg tega utrl pot dodatnim 350 000 solidarnostnim mestom, ki smo si jih zastavili v predlogu za naslednji dolgoročni proračun EU.

Za trdo delo in predanost bi se radi zahvalili malteškemu, estonskemu in bolgarskemu predsedstvu pa tudi odboroma Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje ter zaposlovanje in socialne zadeve. Zahvaljujemo se tudi poročevalcema Helgi Trüpel in Brandu Bonifeiju. Upamo, da bosta Parlament in Sveta hitro sprejela končno besedilo, ki odraža ta dogovor, da bomo lahko sprejeli nadaljnje ukrepe za še uspešnejšo in relevantnejšo evropsko solidarnostno enoto na terenu.“

Naslednji koraki

Po glasovanju o dogovoru v Evropskem parlamentu in uradnem sprejetju besedila v Svetu lahko Komisija začne izbirati projekte v okviru evropske solidarnostne enote. Priprave lahko potekajo že pred tem, prvi razpis za sredstva pa se pričakuje še letos.

Ozadje

Komisija je 30. maja 2017 po ciljno usmerjenih posvetovanjih z deležniki predstavila predlog, da bi se evropski solidarnostni enoti zagotovili ena sama pravna podlaga, lasten mehanizem financiranja in širši nabor solidarnostnih aktivnosti. S tem bo pobuda še bolj usklajena in stroškovno učinkovitejša, njen učinek pa večji.

Komisija je 11. junija 2018 predstavila predlog za evropsko solidarnostno enoto po letu 2020. Program naj bi razpolagal z 1,26 milijarde evrov in solidarnostno delo omogočil okoli 350 000 mladim.

Za več informacij

Sporočilo za medije: Evropska solidarnostna enota – posebna zakonodajna podlaga in proračun (maj 2017)

Vprašanja in odgovori: Evropska solidarnostna enota – posebna zakonodajna podlaga in proračun (maj 2017)

Informativni pregled: Evropska solidarnostna enota v akciji

Sporočilo za medije: Proračun EU – Komisija predlaga 1,26 milijarde evrov za močnejšo evropsko solidarnostno enoto

STATEMENT/18/4024

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar