Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Kommissionär Marianne Thyssens uttalande inför arbetarrörelsens internationella högtidsdag

Bryssel den 30 april 2018

– Varje år samlas människor över hela världen kring den 1 maj för att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag.Vad som började som en strejkrörelse varje år har utvecklats till en allmän helgdag då vi firar vad arbetstagarna har uppnått.

Det började med åttatimmars arbetsdag. Sedan dess har mycket hänt. Men 1 maj handlar inte bara om att fira framsteg. Det är också en påminnelse om att en väl fungerande social marknadsekonomi inte är något självklart och att regler måste förändras och anpassas till den ständigt pågående teknikutvecklingen som påverkar våra ekonomier och våra samhällen.

Det är vad vi eftersträvat och uppnått under den här mandatperioden – att få upp EU:s sociala dimension överst på dagordningen. I november 2017 ägde det första toppmötet om sociala frågor på 20 år rum i Göteborg. Då proklamerade Europaparlamentet, medlemsländerna och kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som består 20 viktiga principer och rättigheter som ger människor möjlighet till utbildning och livslångt lärande, bra arbetsvillkor och fungerande välfärdssystem.

Nu är det dags att genomföra principerna och se till att rättigheterna förverkligas. På EU-nivå har vi redan lagt fram flera initiativ i den riktningen. Med EU:s kompetensagenda vill vi se till att människor är förberedda för nutidens och framtidens jobb. Vi har förslag om mer förutsägbara och tydliga arbetsvillkor, tillräcklig social trygghet för alla arbetstagare och egenföretagare och om rättvisa och tillämpbara regler för rörliga arbetstagare.

Att förverkliga pelaren och dess principer kräver en gemensam insats. Alla måste vara med: medlemsländerna, Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och sist men inte minst civilsamhället. Jag ser fram emot att jobba med alla dem under de kommande åren. Tillsammans kan vi göra klart att ekonomiska och sociala framsteg stärker varandra och att vi har goda skäl att fira 1 maj.

Läs mer:

Webbsida om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

STATEMENT/18/3571

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar