Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Izjava evropske komisarke Marianne Thyssen v pričakovanju mednarodnega dneva delavcev

Bruselj, 30. aprila 2018

Vsako leto 1. maja ljudje po vsem svetu praznujejo mednarodni dan delavcev, znan tudi kot praznik dela. Prvotno gibanje z letnimi stavkami se je razvilo v praznik socialnih dosežkov za delavce.

Prvi tovrstni dosežek je bila omejitev delovnega dne na 8 ur, sledilo pa jih je še veliko. Vendar pri prazniku dela ne gre le za proslavljanje dosežkov. Praznik je hkrati opomin, da dobro delujoče socialno tržno gospodarstvo ni samoumevno in je treba pravila glede na stalno spreminjajoče se tehnologije, ki vplivajo na naša gospodarstva in družbe, posodabljati.

Prav to je bil naš cilj, ki smo ga v mandatu te Komisije tudi dosegli – socialno razsežnost Evrope smo uvrstili na vrh seznama. Novembra 2017 je prvič v dvajsetih letih potekal socialni vrh v Göteborgu. Evropski parlament, države članice in Evropska komisija so tam razglasili evropski steber socialnih pravic z dvajsetimi načeli in pravicami v podporo priložnostim za dostop ljudi do usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja, dobrih delovnih pogojev in učinkovite mreže socialne varnosti.

Čas je, da se ta načela in pravice udejanjijo. Na ravni Evropske unije smo predložili že več ustreznih pobud. Z evropskim programom znanj in spretnosti želimo poskrbeti, da bodo ljudje pripravljeni na delovna mesta sedanjosti in prihodnosti. Imamo predloge, s katerimi bi delovni pogoji postali bolj predvidljivi in pregledni, da bi imeli vsi delavci in samozaposleni dostop do ustrezne socialne zaščite ter bi se oblikovala pravična in pravno izvršljiva pravila za mobilne delavce.

Uresničevanje stebra in njegovih načel je skupna naloga, za njeno izpolnitev pa se morajo zavzemati vsi – naše države članice, Evropski parlament, socialni partnerji in ne nazadnje civilna družba. Veselim se sodelovanja z vsemi deležniki, da v prihodnjih letih ne bo dvoma o tem, da se gospodarski in družbeni napredek medsebojno krepita in da bomo upravičeno praznovali mednarodni dan delavcev.“

Več informacij

Spletišče evropskega stebra socialnih pravic

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

STATEMENT/18/3571

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar