Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Vyhlásenie komisárky Thyssenovej pri príležitosti Medzinárodného sviatku práce

Brusel 30. apríl 2018

Každý rok na 1. mája oslavujú ľudia na celom svete Medzinárodný sviatok práce, známy aj ako Deň práce. To, čo sa začalo ako každoročný protest pracujúcich, sa časom zmenilo na štátny sviatok, kedy oslavujeme sociálne výdobytky pracujúcich.

Prvým sociálnym úspechom bolo obmedzenie pracovného dňa na 8 hodín. Po ňom nasledovali mnohé ďalšie. Sviatok práce však nie je len oslavou úspechov. Má nám pripomenúť aj to, že fungujúce sociálne trhové hospodárstvo nie je samozrejmosťou a že vzhľadom na neustále meniace sa technológie, ktoré ovplyvňujú naše ekonomiky a spoločnosti, treba pravidlá aktualizovať.

Práve to je naším cieľom a to sme počas funkčného obdobia tejto Komisie dosiahli: prioritné postavenie európskeho sociálneho rozmeru v našom programe. V novembri 2017 sa po dvadsiatich rokoch konal prvý sociálny samit v Gothenburgu. Európsky parlament, členské štáty a Európska komisia na ňom vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa opisuje 20 zásad a práv na podporu príležitostí pre občanov, pokiaľ ide o prístup k odbornej príprave, vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu, dobré pracovné podmienky a efektívne systémy sociálneho zabezpečenia.

Teraz treba zabezpečiť, aby sa tieto zásady a práva premietli do reality. Na úrovni EÚ sme už viaceré takéto iniciatívy nastolili. Pomocou nového programu v oblasti zručností pre Európu chceme zabezpečiť, aby boli ľudia pripravení na súčasné i budúce pracovné miesta. Pripravili sme návrh na predvídateľnejšie a transparentnejšie pracovné podmienky, zabezpečenie prístupu k adekvátnej sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby a vytvorenie spravodlivých pravidiel pre mobilných pracovníkov, ktoré bude možné ľahko presadzovať.

Zavedenie piliera a jeho zásad je výsledkom spoločného úsilia. Zapojiť sa musia všetci: naše členské štáty, Európsky parlament, sociálni partneri a v neposlednom rade aj občianska spoločnosť. Teším sa na spoluprácu so všetkými z nich, aby sme v nasledujúcich rokoch mohli preukázať, že hospodársky a sociálny pokrok sa navzájom posilňujú a že máme dôvod oslavovať Medzinárodný sviatok práce.“

Ďalšie informácie

Webová stránka o Európskom pilieri sociálnych práv

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

STATEMENT/18/3571

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar