Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Oświadczenie komisarz Marianne Thyssen w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Świętem Pracy

Bruksela, 30 kwietnia 2018 r.

Co roku 1 maja ludzie na całym świecie obchodzą Międzynarodowe Święto Pracy. Niegdysiejszy doroczny ruch strajkowy przerodził się w święto państwowe na cześć osiągnięć społecznych uzyskanych dla pracowników.

Pierwszym osiągnięciem społecznym było ograniczenie dnia roboczego do 8 godzin. Wiele osiągnęliśmy od tego czasu. Ale Święto Pracy to nie tylko okazja do uczczenia dotychczasowych sukcesów. Przypomina nam ono także, że dobrze funkcjonująca społeczna gospodarka rynkowa nie jest czymś danym raz na zawsze, a jej zasady muszą być aktualizowane w obliczu stale zmieniających się technologii, które mają wpływ na nasze gospodarki i społeczeństwa.

Dokładnie to założyliśmy i osiągnęliśmy podczas tej kadencji Komisji: nadanie wymiarowi socjalnemu Europy priorytetowego znaczenia. W listopadzie 2017 r. w Göteborgu odbył się pierwszy od 20 lat Szczyt Społeczny. Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisja Europejska ogłosiły tam utworzenie Europejskiego filara praw socjalnych – zestawu 20 głównych zasad i praw wspierających możliwości dostępu do szkoleń, kształcenia i uczenia się przez całe życie, dobrych warunków pracy i skutecznych systemów opieki społecznej.

Nadszedł czas zagwarantowania, by te zasady i prawa stały się rzeczywistością w terenie. Na szczeblu UE przedstawiliśmy już kilka inicjatyw w tym obszarze. Nasz Nowy europejski program na rzecz umiejętności ma zapewnić, by ludzie byli gotowi na miejsca pracy – zarówno te dostępne dzisiaj, jak i w przyszłości. Przedstawiliśmy wnioski mające na celu zwiększenie przewidywalności i przejrzystości warunków pracy, zapewnienie wszystkim pracownikom i samozatrudnionym dostępu do odpowiedniej ochrony socjalnej oraz stworzenie sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów dla pracowników mobilnych.

Realizacja filaru i jego zasad to wspólny wysiłek. Zaangażować muszą się wszyscy: nasze państwa członkowskie, Parlament Europejski, partnerzy społeczni i – co niemniej ważne – społeczeństwo obywatelskie. Liczę na owocną współpracę z nimi wszystkimi, aby w nadchodzących latach udowodnić, że postęp gospodarczy i społeczny wzmacniają się wzajemnie i że mamy powód, by razem obchodzić Międzynarodowe Święto Pracy.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa europejskiego filara praw socjalnych

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

STATEMENT/18/3571

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar