Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Verklaring van commissaris Thyssen in de aanloop naar de Dag van de Arbeid

Brussel, 30 april 2018

"Elk jaar op 1 mei vieren mensen over de hele wereld de internationale Dag van de Arbeid. Wat begon als een jaarlijkse stakingsdag is uitgegroeid tot een officiële feestdag waarop de sociale verworvenheden van werknemers worden gevierd.

De eerste sociale verworvenheid was het beperken van de werkdag tot 8 uur; sindsdien zijn er nog vele gevolgd. Maar de Dag van de Arbeid is niet beperkt tot het vieren van verworvenheden. De dag herinnert ons er ook aan dat een goed werkende sociale markteconomie geen vaststaand gegeven is en de regels moeten worden bijgewerkt tegen de achtergrond van de voortdurend veranderende technologieën die onze economieën en samenlevingen beïnvloeden.

Dit is precies wat we vooropgesteld en bereikt hebben tijdens het mandaat van deze Commissie: de sociale dimensie van Europa bovenaan de agenda plaatsen. In november 2017 heeft in Göteborg de eerste sociale top in 20 jaar plaatsgevonden. Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie hebben er de Europese pijler van sociale rechten geproclameerd, die twintig fundamentele beginselen en rechten omvat die de mogelijkheden voor mensen ondersteunt om toegang te hebben tot opleiding, onderwijs en een leven lang leren, goede arbeidsomstandigheden en effectieve socialezekerheidsstelsels.

Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat deze beginselen en rechten in de praktijk worden omgezet. Op EU-niveau liggen reeds verschillende initiatieven in die zin ter tafel. Met onze nieuwe vaardighedenagenda voor Europa willen we ervoor zorgen dat mensen voorbereid zijn voor de banen van vandaag en morgen. We hebben voorstellen om arbeidsvoorwaarden voorspelbaarder en transparanter te maken, om ervoor te zorgen dat alle werknemers en zelfstandigen toegang hebben tot adequate sociale bescherming, en om te komen tot eerlijke en afdwingbare regels voor mobiele werknemers.

De pijler en de beginselen ervan realiseren, is een gezamenlijke inspanning. Iedereen moet meedoen: de lidstaten, het Europees Parlement, de sociale partners en ook het maatschappelijk middenveld. Ik kijk ernaar uit met elk van hen samen te werken om ervoor te zorgen dat we in de komende jaren duidelijk kunnen maken dat economische en sociale vooruitgang elkaar versterken en dat we een reden hebben om de Internationale Dag van de Arbeid te vieren."

Meer informatie

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/18/3571

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar