Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas locekles Teisenas paziņojums Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes dienas gaidās

Briselē, 2018. gada 30. aprīlī

Ik gadu 1. maijā cilvēki visā pasaulē atzīmē Darbaļaužu starptautisko solidaritātes dienu, ko citkārt dēvē arī par Darba svētkiem. Kustība, kas aizsākās kā ikgadējais streiks, ir pārtapusi par svētku dienu, kurā cildinām darba ņēmēju sociālajā jomā sasniegto.

Pirmais sociālais panākums bija 8 stundu darbdienas noteikšana. Kopš tā laika sasniegts vēl daudz vairāk. Taču Darba svētkos tiek cildināti ne tikai panākumi. Tie arī atgādina, ka labi funkcionējoša sociālā tirgus ekonomika nav pašsaprotama lieta un noteikumi ir jāatjaunina, ņemot vērā nepārtraukti mainīgās tehnoloģijas, kas ietekmē mūsu ekonomiku un sabiedrību.

Tieši uz to mēs esam tiekušies šajā Komisijas pilnvaru termiņā un esam panākuši, ka Eiropas sociālā dimensija ir Komisijas darba kārtības galvenais jautājums. Sociālo lietu augstākā līmeņa sanāksme pirmo reizi pēc 20 gadiem notika Gēteborgā 2017. gada novembrī. Tajā Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Eiropas Komisija nāca klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru: 20 principiem un tiesībām, kas sekmē cilvēku iespējas piekļūt izglītībai, apmācībai un mūžizglītībai, baudīt labus darba nosacījumus un efektīvas labklājības sistēmas.

Tagad mums jāgādā, lai šie principi un tiesības kļūtu par realitāti. ES līmenī jau esam ierosinājuši vairākas iniciatīvas šajā jomā. Ar Eiropas Prasmju programmu mēs vēlamies panākt, lai cilvēki būtu sagatavoti šodien un rīt valdošajam darba tirgum. Esam nākuši klajā ar priekšlikumiem, kas padarīs darba nosacījumus prognozējamākus un pārredzamākus, kas nodrošinās atbilstošas sociālās aizsardzības pieejamību visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem un radīs taisnīgus un attiecībā uz mobilajiem darba ņēmējiem izpildāmus noteikumus.

Pīlāra un tā principu īstenošana prasa kopīgus centienus. Šai darbā jāiesaistās visiem: dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, sociālajiem partneriem un noteikti arī pilsoniskajai sabiedrībai. Ļoti ceru, ka mēs visi sadarbosimies, lai panāktu, ka turpmākajos gados varam apliecināt: ekonomiskā un sociālā izaugsme iet roku rokā un mums ir pamats atzīmēt Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes dienu.”

Plašāka informācija

Eiropas sociālo tiesību pīlāra vietne

Sekojiet Mariannai Teisenai vietnēs Facebook un Twitter

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

STATEMENT/18/3571

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar