Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisijos narės M. Thyssen pareiškimas Tarptautinės darbo dienos proga

Briuselis, 2018 m. balandžio 30 d.

Kasmet gegužės 1 d. visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė darbo diena. Ji prasidėjo nuo kasmetinių streikų, kurie transformavosi į valstybinę šventę, skirtą pažymėti darbininkų iškovotoms socialinėms teisėms.

Pirmas laimėjimas – tai darbo dienos apribojimas iki 8 valandų. Vėliau iškovota dar daugiau teisių. Tačiau Darbo diena reiškia ne vien tik iškovotas socialines teises. Ji taip pat primena, kad gerai veikianti socialinės rinkos ekonomika savaime neatsiranda, o taisykles reikia reguliariai atnaujinti atsižvelgiant į nuolat besikeičiančias technologijas, darančias įtaką ekonomikai ir visuomenei.

Toks ir buvo per šią Komisijos kadenciją iškeltas ir pasiektas tikslas – darbo programose Europos socialiniam aspektui suteikti prioritetą. 2017 m. lapkričio mėn. Geteborge (Göteborg) surengtas pirmas per 20 metų socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas. Jo metu Europos Parlamentas, valstybės narės ir Europos Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramstį, kurį sudaro 20 principų ir teisių, skirtų sudaryti daugiau galimybių jaunimui dalyvauti mokymuose, įgyti išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą, užtikrinti geras darbo sąlygas ir veiksmingas socialinės gerovės sistemas.

Dabar metas šiuos principus ir teises įtvirtinti praktikoje. ES lygmeniu jau parengėme keletą šios srities iniciatyvų. Europos įgūdžių darbotvarkės tikslas – užtikrinti, kad žmonės būtų pasirengę šiandienos ir būsimai darbo rinkai. Esame parengę pasiūlymų, kuriais siekiama labiau nuspėjamų ir skaidresnių darbo sąlygų. Jais užtikrinama, kad visi darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys turėtų galimybę gauti tinkamą socialinę apsaugą. Taip pat jais siekiama sukurti teisingas ir lengvai įgyvendinamas taisykles, skirtas mobiliesiems darbuotojams.

Mūsų bendra užduotis – įgyvendinti Socialinių teisių ramstį ir jo principus. Šios užduoties turėtų imtis visi: ir valstybės narės, ir socialiniai partneriai, ir, svarbiausia, pilietinės visuomenės atstovai. Tikiuosi bendradarbiauti su visais šiais suinteresuotaisiais subjektais. Dirbdami kartu ateinančiais metais galėsime aiškiai parodyti, kad ekonominė ir socialinė pažanga sustiprina viena kitą ir kad turime pagrindo švęsti Tarptautinę darbo dieną.“

Daugiau informacijos

Europos socialinių teisių ramsčio svetainė

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

STATEMENT/18/3571

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar