Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissaari Marianne Thyssenin lausuma kansainvälisen työn päivän aattona

Bryssel 30. huhtikuuta 2018

Toukokuun 1. päivänä kaikkialla maailmassa juhlitaan kansainvälistä työn päivää eli vappua. Vuotuisena lakkoliikkeenä alkaneesta tapahtumasta on kehittynyt yleinen juhlapäivä, jolloin juhlitaan saavutuksia työntekijöiden olosuhteiden parantamisessa.

Ensimmäinen näistä saavutuksista oli työpäivän pituuden rajoittaminen kahdeksaan tuntiin. Sen jälkeen on otettu lukuisia muitakin edistysaskeleita. Vapun idea ei kuitenkaan ole pelkästään aikaansaannosten juhliminen. Vappu on myös muistutus siitä, että hyvin toimiva sosiaalinen markkinatalous ei ole itsestäänselvyys ja että sääntöjä on päivitettävä, jotta voidaan ottaa huomioon jatkuvasti muuttuvan teknologian vaikutus talouteen ja yhteiskuntaan.

Juuri tämä on ollut tämän komission toimikauden tavoite, joka on myös onnistuttu saavuttamaan: Euroopan sosiaalinen ulottuvuus on nostettu ykkösprioriteetiksi. Ensimmäinen sosiaalialan huippukokous 20 vuoteen järjestettiin Kööpenhaminassa marraskuussa 2017. Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja Euroopan komissio hyväksyivät siellä 20 periaatetta ja oikeutta käsittävän Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia päästä koulutukseen ja osallistua elinikäiseen oppimiseen. Sillä tuetaan myös hyviä työoloja ja tehokkaita terveydenhuoltojärjestelmiä.

Nyt on aika varmistaa, että nämä periaatteet ja oikeudet toteutuvat käytännössä. EU:n tasolla on jo esitetty useita tähän tähtääviä aloitteita. Euroopan osaamisohjelmalla halutaan varmistaa, että ihmiset ovat valmiina tämän päivän ja huomisen työpaikkoihin. Komissiolla on ehdotuksia, joilla lisätään työehtojen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä, varmistetaan, että kaikilla työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on mahdollisuus saada asianmukainen sosiaalinen suojelu, ja luodaan liikkuviin työntekijöihin sovellettavat oikeudenmukaiset ja täytäntöönpanokelpoiset säännöt.

Pilarin ja sen periaatteiden toteuttaminen on yhteinen hanke, johon tarvitaan kaikkia: jäsenvaltioita, Euroopan parlamenttia, työmarkkinaosapuolia ja etenkin kansalaisyhteiskuntaa. Odotan innolla yhteistyötä näiden kaikkien tahojen kanssa. Yhdessä voimme tehdä selväksi tulevina vuosina, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys vahvistavat toisiaan, ja voimme varmistaa, että meillä on hyvä syy juhlia kansainvälistä työn päivää.”

Lisätietoja

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

STATEMENT/18/3571

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar