Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Volinik Marianne Thysseni pöördumine rahvusvahelise tööliste päeva eel

Brüssel, 30. aprill 2018

Igal aastal tähistatakse 1. mail kogu maailmas rahvusvahelist tööliste päeva ehk tööpüha. Iga-aastasest streigist alguse saanud tööpüha on muutunud riigipühaks, mil tunnustatakse sotsiaalseid saavutusi töötajate jaoks.

Esimene sotsiaalne saavutus oli tööpäeva piiramine kaheksa tunniga. Sellele on järgnenud veel mitmeid saavutusi, kuid tööpüha eesmärk ei ole üksnes saavutuste tunnustamine. Selle eesmärk on ka mitte unustada, et hästi toimiv sotsiaalne turumajandus ei ole iseenesestmõistetav ning et eeskirju on vaja ajakohastada, võttes arvesse pidevat tehnoloogiaarengut, mis mõjutab majandust ja ühiskonda.

Komisjoni praegune koosseis ongi seadnud oma eesmärgiks Euroopa sotsiaalmõõtme uuesti prioriteediks võtmise ja on seda saavutanud. 2017. aasta novembris toimus esimest korda üle kahekümne aasta Göteborgis esimene tippkohtumine sotsiaalküsimustes. Seal kuulutasid Euroopa Parlament, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon välja Euroopa sotsiaalõiguste samba, mis seisneb20 põhimõttes ja õiguses, millega toetatakse võimalusi anda inimestele juurdepääs koolitusele, haridusele ja elukestvale õppele. Samuti toetatakse häid töötingimusi ja tõhusaid sotsiaalkindlustussüsteeme.

Nüüd on aeg tagada, et nendest põhimõtetest ja õigustest peetakse ka tegelikkuses kinni. ELi tasandil oleme juba teinud mitu sellekohast algatust. Euroopa uue oskuste tegevuskavaga soovime tagada, et inimestel oleks selline ettevalmistus, mida eeldavad praegused ja tulevased töökohad. Oleme esitanud ettepanekud, mille eesmärk on muuta töötingimused ettenähtavamaks ja läbipaistvamaks, tagada kõigile töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele juurdepääs piisavale sotsiaalkaitsele ning luua liikuvate töötajate jaoks õiglased eeskirjad, mille järgimist on võimalik tagada.

Sotsiaalõiguste samba eesmärkide saavutamiseks ja selle põhimõtete järgimiseks peame ühiselt pingutama. Vajame kõigi – liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna toetust. Soovin teha koostööd kõigi nendega, et järgnevatel aastatel oleks kindel, et majanduslik ja sotsiaalne areng tugevdavad teineteist, ning et meil oleks põhjust tähistada rahvusvahelist tööliste päeva.“

Lisateave

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

STATEMENT/18/3571

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar