Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Udtalelse fra EU-kommissær Marianne Thyssen forud for arbejdernes internationale kampdag

Bruxelles, den 30. april 2018

"Hvert år fejrer folk over hele verden arbejdernes internationale kampdag den 1. maj. Det, der begyndte som en årlig strejkedag, har med tiden udviklet sig til en helligdag, hvor vi mindes og fejrer de resultater, arbejderne har opnået med hensyn til arbejdsforhold og på det sociale område.

Det første resultat var en begrænsning af arbejdsdagen til kun at være på 8 timer. Med tiden er det blevet fulgt op af mange flere resultater. Men arbejdernes internationale kampdag handler ikke kun om at fejre det, der ligger bag os. Det er også en anledning til at huske på, at en velfungerende social markedsøkonomi ikke automatisk indfører sig selv, og at reglerne på arbejdsmarkedsområdet skal moderniseres jævnligt, så de bliver ved at være tilpasset nutiden og de konstant skiftende teknologier, der påvirker vores økonomier og samfund.

Det var præcis det, vi håbede på at opnå, og som vi også er lykkedes med, under denne kommissions mandatperiode: at sætte Europas sociale arbejdsmarkedsdimension øverst på dagsordenen. I november 2017 fandt det første sociale topmøde i 20 år sted i Göteborg. Her proklamerede Europa-Parlamentet, EU-landene og Europa-Kommissionen deres opbakning til den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvori der opstilles 20 centrale principper og rettigheder til støtte for, at folk har adgang til uddannelse og livslang læring, gode arbejdsvilkår og velfærdssystemer, der virker.

Det arbejde, der ligger foran os nu, er at sørge for, at disse principper og rettigheder føres ud i livet. Til det formål har vi allerede på EU-niveau fremlagt adskillige initiativer. Hensigten med vores dagsorden for færdigheder i Europa er at sikre, at borgerne er forberedt til både nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Vi har også foreslået at gøre arbejdsvilkårene mere forudsigelige og gennemsigtige for at sikre, at alle arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende har adgang til passende social beskyttelse, så vi på den måde skaber retfærdige regler, der kan håndhæves, for mobile arbejdstagere.

At føre principperne i søjlen ud i livet er en indsats, vi er fælles om. Det er nødvendigt, at alle gør, hvad de kan: EU-landene, Europa-Parlamentet, arbejdsmarkedets parter og sidst, men ikke mindst, civilsamfundet. Jeg ser frem til at samarbejde med alle, om både at gøre det tydeligt, at økonomiske og sociale fremskridt understøtter hinanden, og at vi bliver ved at have grund til at fejre arbejdernes internationale kampdag."

Yderligere oplysninger

Hjemmesiden for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

STATEMENT/18/3571

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar