Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení komisařky Thyssenové v předvečer Svátku práce

Brusel 30. dubna 2018

Vždy 1. května slaví lidé na celém světě Svátek práce. Co začínalo jako každoroční protest pracujících, se stalo státním svátkem oslavujícím jejich sociální výdobytky.

Prvním sociálním úspěchem bylo omezení pracovního dne na 8 hodin. Od té doby došlo k mnoha dalším pozitivním změnám. Avšak Svátek práce není pouze dnem, kdy se oslavují úspěchy. Rovněž slouží jako připomínka toho, že řádně fungující sociálně tržní hospodářství není samozřejmostí a že pravidla se musejí přizpůsobovat, neboť technologie, které mají dopad na naše ekonomiky i společnosti, se neustále vyvíjejí.

Právě to bylo v tomto funkčním období cílem Komise, kterého jsme také dosáhli: znovu zařadit evropský sociální rozměr mezi priority našeho programu. V listopadu 2017 se v Göteborgu konal první sociální summit po 20 letech. Evropský parlament, členské státy a Evropská komise na něm vyhlásily evropský pilíř sociálních práv, což je soubor dvaceti zásad a práv, která podporují možnosti přístupu k odborné přípravě, vzdělávání a celoživotnímu vzdělávání, dobré pracovní podmínky a účinné systémy sociálního zabezpečení.

Nyní je třeba zajistit, aby se tyto zásady a práva prováděly v praxi. Na úrovni EU jsme již několik takových iniciativ předložili: agenda dovedností pro Evropu má zajistit, aby lidé byli připraveni na současná i budoucí pracovní místa. Vypracovali jsme návrhy na zajištění předvídatelnějších a transparentnějších pracovních podmínek, na zajištění přístupu k náležité sociální ochraně pro všechny pracovníky nebo na vytvoření spravedlivých a vymahatelných pravidel pro mobilní pracovníky.

Provádění pilíře a jeho zásad vyžaduje společné úsilí. Zapojit se musí všichni: naše členské státy, Evropský parlament, sociální partneři a v neposlední řadě občanská společnost. Těším se na spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, abychom v nadcházejících letech mohli společně ukázat, že hospodářský a sociální pokrok se navzájem posilují a že k oslavám Svátku práce máme důvod.“

Další informace

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Marianne Thyssenová na FacebookuTwitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách:

STATEMENT/18/3571

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar