Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Romernas internationella dag: Uttalande från förste vice ordförande Frans Timmermans och kommissionärerna Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu och Johannes Hahn

Bryssel den 6 april 2018

Inför Romernas internationella dag, som firas den 8 april varje år, gör förste vice ordförande Frans Timmermans och kommissionärerna Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu och Johannes Hahn följande uttalande:

”Respekt för de grundläggande rättigheterna, däribland likabehandling, är en av Europeiska unionens hörnstenar. Trots detta ser det ofta annorlunda ut i praktiken för en av de största minoriteterna i EU och dess grannskap, nämligen den romska befolkningen. Romerna utsätts för fördomar, diskriminering och marginalisering, och ofta har de inte ens tillgång till grundläggande förnödenheter som rent vatten, mat och sanitet. 80 % av romerna befinner sig i riskzonen för fattigdom. Detta drabbar romerna i första hand, men det är också en skamfläck för våra demokratiska samhällen.

Romernas internationella dag är därför en möjlighet att bygga vidare på det positiva arbete som har gjorts hittills för att motarbeta diskrimineringen av romerna och att integrera dem i alla europeiska samhällen och länder. På senare tid har en viss förbättring skett, i synnerhet inom utbildning, men mer behöver göras.

Det enda sättet vi kan lyckas är genom att samarbeta på alla nivåer. Därför uppmanar vi EU-länderna och utvidgningsländerna att arbeta för detta mål och vidta konkreta åtgärder mot diskrimineringen och marginaliseringen av romer, bland annat genom att stödja romernas deltagande och representation i den offentliga sfären.

Romerna har levt i Europa i mer än 700 år. Deras historia och kultur utgör en oumbärlig del av vårt mångfaldiga europeiska arv. Romerna förtjänar att behandlas jämlikt och åtnjuta fullständiga rättigheter som européer. Förmågan att inkludera våra mest utsatta minoriteter är ett avgörande test på hur den europeiska demokratin fungerar.”

Bakgrund

Romerna är Europas största minoritet – 6 miljoner bor inom EU och 4 miljoner i utvidgningsregionen (Montenegro, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Turkiet).

Denna befolkningsgrupp har länge fått utstå ojämlikhet, social utestängning, diskriminering och marginalisering. 80 % av romerna befinner sig i riskzonen för fattigdom, jämfört med EU-genomsnittet på 17 %.

EU-kommissionen har länge poängterat behovet av åtgärder, och uppmanade 2011 EU-länderna att anta nationella strategier för integrering av romer. EU-kommissionen rapporterar årligen om hur strategierna har genomförts.

Kommissionen inledde 2017 en omfattande utvärdering av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 för att bedöma effekterna av det arbete som gjorts sedan 2011. De preliminära resultaten visar att en viss förbättring har skett, i synnerhet inom utbildning, men mer behöver göras för att stärka insatserna för social och ekonomisk inkludering av romerna.

EU:s sammanhållningspolitik kan bidra till detta mål genom investeringar i hälso- och sjukvård, sysselsättning och projekt för social integration. Programinitiativet Romact som inrättades 2013 tillsammans med Europarådet hjälper också romerna genom att stödja lokala myndigheter i 115 kommuner med att utforma, finansiera och genomföra politik och offentliga tjänster som syftar till att skapa ett samhälle som är mer inkluderande för romer. Omkring 65 000 personer gynnas av programmet.

För andra året i rad deltar EU-kommissionen tillsammans med europeiska paraplyorganisationer för det civila samhället i Europaparlamentets initiativ att anordna en serie evenemang den 8–12 april för att uppmärksamma Romernas internationella dag. Du kan läsa mer här.

Läs mer

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rapporterar om det seglivade problemet med antiziganism som ett hinder för romernas inkludering

Pressmeddelande om att många romer lever under samma villkor som människor i världens fattigaste länder

Infografik om hinder för inkludering av romer

Pressmeddelande om utvärderingen av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020

EU-plattformen för romers integrering

Programmet Romact för lokala myndigheter

Kommissionär Věra Jourovás avslutningstal på Förintelsens minnesdag om en utställning om romernas situation

 

STATEMENT/18/2868

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar