Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Mednarodni dan Romov: Izjava prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, komisark Marianne Thyssen, Vĕre Jourove, Corine Creţu in komisarja Johannesa Hahna

Bruselj, 6. aprila 2018

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, komisarke Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corine Creţu in komisar Johannes Hahn so pred mednarodnim dnevom Romov, ki je vsako leto 8. aprila, izjavili:

„Spoštovanje temeljnih pravic, vključno z enako obravnavo, je eden od temeljev Evropske unije, pa vendar ena največjih manjšin v EU in njenem sosedstvu – romska skupnost – še vedno ne uživa vseh koristi teh pravic. Romske skupnosti ne trpijo le zaradi predsodkov, diskriminacije in marginalizacije, ampak pogosto nimajo niti dostopa do osnovnih potrebščin, kot so čista voda, komunalne storitve in hrana. Revščina ogroža 80 % Romov. Takšne razmere v prvi vrsti prizadenejo Rome, so pa tudi madež na naših demokratskih skupnostih.

Mednarodni dan Romov je tako priložnost, da nadaljujemo dosedanje pozitivno delo v boju proti diskriminaciji Romov in uveljavljanju njihovega vključevanja v vse evropske družbe in države. V zadnjem času so bili doseženi nekateri pozitivni rezultati, zlasti na področju izobraževanja, a treba je storiti več.

Ta prizadevanja so lahko uspešna samo, če vsi sodelujemo na vseh ravneh. Zato pozivamo države članice in naše partnerske države, ki se pripravljajo na pristop, naj nadaljujejo s temi prizadevanji in sprejmejo konkretne ukrepe proti diskriminaciji in marginalizaciji Romov, vključno s podpiranjem udeležbe in zastopanosti Romov v javni sferi.

Romi živijo v Evropi že več kot 700 let, njihova zgodovina in kultura sta nepogrešljiv del naše pestre evropske dediščine. Romske skupnosti zaslužijo enako obravnavo in polno uživanje svojih pravic, ki jih imajo kot Evropejci. Nenazadnje je to, kako vključujemo v družbo najbolj ranljive manjšine, temeljni preizkus naše evropske demokracije.“

Ozadje                                       

Romi so največja manjšinska skupnost v Evropi – šest milijonov jih živi v EU, štirje pa v regiji, ki se pripravlja na vstop (Črna gora, Srbija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Turčija).

Ta skupnost se že dolgo sooča z neenakostjo, socialno izključenostjo, diskriminacijo in marginalizacijo. Revščina ogroža 80 % Romov, medtem ko je v EU skupni povprečni delež ljudi, ki jih ogroža revščina, 17 %.

Evropska komisija že dolgo poudarja, da je treba ukrepati, in je leta 2011 države članice pozvala, naj sprejmejo nacionalne strategije vključevanja Romov. Komisija vsako leto izda poročilo o izvajanju teh strategij.

Leta 2017 je začela postopek izčrpnega ocenjevanja okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, da bi ocenila učinek ukrepov, uvedenih od leta 2011. Prve ugotovitve kažejo, da je prišlo do določenega izboljšanja, zlasti na področju izobraževanja, vendar je treba storiti več za pospešitev prihodnjih prizadevanj za socialno in ekonomsko vključevanje Romov.

K temu cilju lahko prispeva kohezijska politika EU s svojimi naložbami v projekte na področju zdravstva, zaposlovanja in vključevanja v družbo. Poleg tega romski skupnosti pomaga tudi program ROMACT, uveden leta 2013 v sodelovanju s Svetom Evrope, s podpiranjem lokalnih organov v 115 občinah pri oblikovanju, financiranju in izvajanju politik in javnih storitev, namenjenih ustvarjanju bolj vključujoče družbe za Rome. Program prinaša korist okoli 65 000 ljudem.

Evropska komisija se drugo leto zapored pridružuje pobudi Evropskega parlamenta v sodelovanju z evropskimi krovnimi organizacijami civilne družbe za soorganizacijo vrste dogodkov med 8. in 12. aprilom za obeležitev mednarodnega dneva Romov. Več informacij lahko najdete tukaj.

Več informacij

Poročilo Agencije Evropske unije za temeljne pravice: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Dolgotrajen problem: anticiganizem kot ovira za vključevanje Romov).

Sporočilo za medije o številu Romov, ki se soočajo z življenjem kot ljudje v revnejših državah sveta

Infografika o ovirah pri vključevanju Romov

Sporočilo za medije o oceni okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020

Platforma EU za vključevanje Romov

Program ROMACT za lokalne organe

Sklepne besede komisarke Věre Jourove na razstavi o spominu na holokavst in Romih

STATEMENT/18/2868

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar