Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Internationale Roma-dag: Verklaring van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en commissarissen Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Crețu en Johannes Hahn

Brussel, 6 april 2018

Vooruitlopend op de Internationale Roma-dag, die elk jaar op 8 april plaatsvindt, verklaarden de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en de commissarissen Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu en Johannes Hahn het volgende:

“Eerbiediging van de grondrechten, inclusief gelijke behandeling, is een van de hoekstenen van de Europese Unie. Toch geniet een van de grootste minderheden in en rond de EU, de Roma-gemeenschap, nog steeds niet volledig van deze rechten. Roma worden niet alleen geconfronteerd met vooroordelen, discriminatie en marginalisatie, en vaak hebben ze zelfs geen toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, sanitaire voorzieningen en voedsel. 80% van de Roma loopt het risico op armoede. Zulke situaties treffen de Roma eerst, maar het is ook een smet op onze democratische samenlevingen.

Internationale Roma-dag is dan ook een gelegenheid om voort te bouwen op het positieve werk dat we tot nu toe verricht hebben om de discriminatie van Roma te bestrijden en hun integratie in alle Europese landen af te dwingen. De laatste tijd zijn er enkele zaken verbeterd, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, maar er moet nog meer worden gedaan.

Dit streven kan alleen succesvol zijn als we allemaal op alle niveaus samenwerken. Daarom doen we een beroep op de lidstaten en onze uitbreidingspartners om het werk voort te zetten en echt actie te ondernemen tegen discriminatie en marginalisering van Roma, onder meer door de deelname en vertegenwoordiging van Roma in de publieke ruimte te ondersteunen.

Roma leven al meer dan 700 jaar in Europa. De geschiedenis en de cultuur van Roma vormen een onmisbaar onderdeel van ons diverse Europese erfgoed. Roma-gemeenschappen verdienen het om gelijk behandeld te worden en te genieten van al hun rechten als Europeanen. Uiteindelijk is de manier waarop we onze meest kwetsbare minderheden integreren een lakmoesproef voor onze Europese democratie.”

Achtergrondinformatie

De Roma zijn de grootste minderhedengemeenschap van Europa - met 6 miljoen Roma in de EU en 4 miljoen in de uitbreidingsregio (Montenegro, Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Turkije).

Roma hebben al lang te maken met ongelijkheid, sociale uitsluiting, discriminatie en marginalisering. 80% van de Roma loopt het risico op armoede, terwijl het gemiddelde armoederisico in de EU 17% is.

De Europese Commissie benadrukt al lang dat er actie moet worden ondernomen en heeft de lidstaten in 2011 opgeroepen om nationale strategieën voor de integratie van de Roma vast te leggen. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de uitvoering van deze strategieën.

In 2017 heeft de Commissie een uitgebreide evaluatie gelanceerd van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 om de impact van de sinds 2011 ingevoerde maatregelen te beoordelen. De voorlopige bevindingen tonen aan dat er een aantal verbeteringen zijn, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, maar er moet meer worden gedaan om toekomstige inspanningen op het gebied van sociale en economische inclusie van de Roma te bevorderen.

Het EU-cohesiebeleid kan bijdragen aan dit doel via zijn investeringen in projecten op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociale integratie. Het ROMACT-programma, een initiatief dat in 2013 samen met de Raad van Europa werd opgezet, helpt de Romagemeenschap ook door lokale autoriteiten in 115 gemeenten te blijven steunen bij het ontwikkelen, financieren en uitvoeren van beleid en openbare diensten gericht op het creëren van een inclusievere samenleving voor Roma. Dit programma komt ten goede aan ongeveer 65.000 mensen.

Voor het tweede jaar op rij sluit de Europese Commissie zich aan bij het initiatief van het Europees Parlement, samen met Europese overkoepelende maatschappelijke organisaties, om van 8 - 12 april een reeks evenementen te organiseren ter gelegenheid van Internationale Roma-dag. Meer informatie over de Roma-dag

Meer informatie

Verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: Een aanhoudende zorg: Zigeunerhaat als een belemmering voor de integratie van Roma.

Persbericht over het aantal Roma met dezelfde leefomstandigheden als mensen in ontwikkelingslanden

Infographic over belemmeringen voor Roma-integratie

Persbericht over de evaluatie van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020

Het Europees platform voor inclusie van de Roma

ROMACT-programma voor lokale overheden

Slotopmerking van commissaris Věra Jourová bij de herdenking van de Holocaust en de Roma-tentoonstelling

 

STATEMENT/18/2868

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar