Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Tarptautinė romų diena. Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso ir Komisijos narių Marianne Thyssen, Vĕros Jourovos, Corinos Creţu ir Johanneso Hahno pareiškimas

Briuselis, 2018 m. balandžio 6 d.

Rengiantis Tarptautinei romų dienai, kuri minima kasmet balandžio 8 d., pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas ir Komisijos nariai Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu ir Johannesas Hahnas pareiškė:

„Pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms, įskaitant vienodą požiūrį, yra vienas iš Europos Sąjungos kertinių akmenų. Tačiau viena didžiausių mažumų ES ir jos kaimynystėje – romų bendruomenė – vis dar nevisapusiškai naudojasi šiomis teisėmis. Romų bendruomenės ne tik susiduria su išankstiniu nusistatymu, diskriminacija ir marginalizacija, labai dažnai jos net neturi prieigos prie pagrindinių gėrybių, tokių kaip švarus vanduo, sanitarinės priemonės ir maistas. 80 proc. romų gresia skurdas. Dėl šios padėties pirmiausia nukenčia romai, tačiau tai taip pat yra dėmė mūsų demokratinėse bendruomenėse.

Todėl Tarptautinė romų diena yra proga remtis iki šiol nuveiktais teigiamais darbais kovojant su romų diskriminacija ir stiprinti jų integraciją visose Europos visuomenėse ir šalyse. Pastaruoju metu buvo teigiamų rezultatų, visų pirma švietimo srityje, tačiau dar reikia daug nuveikti.

Šis siekis gali būti sėkmingas tik tuomet, jei mes visi sutelksime jėgas visais lygmenimis. Todėl raginame valstybes nares ir mūsų plėtros partneres siekti šio tikslo ir imtis realių veiksmų kovojant su romų diskriminacija ir marginalizacija, įskaitant romų dalyvavimo ir atstovavimo jiems viešojoje erdvėje rėmimą.

Romai Europoje gyvena daugiau nei 700 metų. Romų istorija ir kultūra yra nepakeičiama įvairaus Europos paveldo dalis. Romų bendruomenės nusipelno, kad joms būtų taikomos vienodos sąlygos ir kad jos galėtų naudotis visomis teisėmis kaip Europos gyventojai. Galiausiai, taip, kaip mes įtrauksime pažeidžiamiausias mažumas, bus svarbus mūsų Europos demokratijos išbandymas.“

Pagrindiniai faktai

Romai yra didžiausia Europos mažumos bendruomenė – ES gyvena 6 milijonai romų, o plėtros regione (Juodkalnijoje, Serbijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove ir Turkijoje) – 4 milijonai.

Ši bendruomenė ilgą laiką susiduria su nelygybe, socialine atskirtimi, diskriminacija ir marginalizacija. 80 proc. romų gresia skurdas, palyginti su bendru rizikos lygio vidurkiu, kuris ES siekia 17 proc.

Europos Komisija seniai yra pabrėžusi poreikį imtis veiksmų, o 2011 m. paragino valstybes nares priimti nacionalines romų integracijos strategijas. Komisija kasmet teikia ataskaitas apie šių strategijų įgyvendinimą.

2017 m. Komisija pradėjo ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 m. išsamų vertinimą, siekdama įvertinti nuo 2011 m. taikomų priemonių poveikį. Iš preliminarių rezultatų matyti, kad esama teigiamų pokyčių, visų pirma švietimo srityje, tačiau reikia nuveikti daugiau siekiant gerinti būsimas pastangas romų socialinės ir ekonominės įtraukties srityje.

ES sanglaudos politika gali padėti siekti šio tikslo investuojant į sveikatos priežiūros, užimtumo ir socialinės integracijos projektus. ROMACT programa (2013 m. kartu su Europos Taryba parengta iniciatyva) taip pat padedama romų bendruomenei – remiamos vietos valdžios institucijos 115 savivaldybių rengiant, finansuojant ir įgyvendinant politiką ir viešąsias paslaugas, kuriomis siekiama sukurti romus labiau įtraukiančią visuomenę. Pagal šią programą remiama apie 65 000 žmonių.

Antrus metus iš eilės Europos Komisija prisideda prie Europos Parlamento iniciatyvos, kartu su pagrindinėmis Europos pilietinės visuomenės organizacijomis, pagal kurią balandžio 8–12 d. rengiami įvairūs renginiai Tarptautinės romų dienos proga. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaita. Nuolatinis rūpestis: priešiškumas romams – kliūtis siekiant romų įtraukties

Pranešimas spaudai apie romus, kurių gyvenimo sąlygos yra tokios, kaip pasaulio skurdžiausiose šalyse gyvenančių žmonių

Infografikas apie kliūtis siekiant romų įtraukties

Pranešimas spaudai apie ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 m. vertinimą

Europos romų įtraukties platforma

Vietos valdžios institucijoms skirta ROMACT programa

Komisijos narės Věros Jourovos baigiamosios pastabos Holokausto aukų atminimo ir romų parodoje

 

STATEMENT/18/2868

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar