Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Međunarodni dan Roma: Izjava prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa i povjerenika Marianne Thyssen, Vĕre Jourove, Corine Creţu i Johannesa Hahna

Bruxelles, 6. travnja 2018.

Uoči Međunarodnog dana Roma, koji se svake godine obilježava 8. travnja, prvi potpredsjednik Frans Timmermans i povjerenici Marianne Thyssen, Vĕra Jourova, Corina Creţu i Johannes Hahn izjavili su:

„Poštovanje temeljnih prava, uključujući jednako postupanje, jedan je od temelja Europske unije. Međutim, romska zajednica, koja je jedna od najvećih manjina u EU-u i njegovu susjedstvu, još ne može potpuno ostvariti ta prava. Romske zajednice suočavaju se s predrasudama, diskriminacijom i marginalizacijom, a često nemaju ni pristup osnovnim uslugama, kao što su pitka voda i odvodnja te opskrba hranom. Čak 80 % Roma izloženo je riziku od siromaštva. Takva situacija najizravnije pogađa Rome, no ona je i mrlja na našim demokratskim društvima.

Međunarodni dan Roma stoga je prilika da na temelju dosadašnjih uspjeha nastavimo borbu protiv diskriminacije Roma te osiguramo njihovu integraciju u svim europskim društvima i zemljama. U posljednje je vrijeme došlo do određenih poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali potrebno je učiniti više.

Naša borba može biti uspješna samo ako udružimo snage na svim razinama. Stoga pozivamo države članice i naše partnere u postupku proširenja da nastave tu borbu i poduzmu konkretne mjere za suzbijanje diskriminacije i marginalizacije Roma, među ostalim podupiranjem sudjelovanja Roma i njihove zastupljenosti u javnosti.

Romi žive u Europi više od 700 godina. Povijest i kultura Roma neizostavan su dio našeg raznolikog europskog nasljeđa. Zajednice Roma zaslužuju da se prema njima postupa jednako te da u potpunosti ostvaruju svoja prava kao građani Europe. U konačnici, način na koji uključujemo svoje najranjivije manjine ključan je ispit europske demokracije.”

Kontekst

Romi su najveća manjina u Europi sa šest milijuna Roma u EU-u i četiri milijuna u regiji proširenja (Crna Gora, Srbija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Turska).

Ta se zajednica dugo suočava s problemima nejednakosti, društvene isključenosti, diskriminacije i marginalizacije. Čak 80 % Roma izloženo je riziku od siromaštva, dok je opći prosjek EU-a 17 %.

Europska komisija već dugo ističe potrebu za djelovanjem te je 2011. pozvala države članice da donesu nacionalne strategije za integraciju Roma. Komisija podnosi godišnje izvješće o provedbi tih strategija.

Komisija je 2017. pokrenula sveobuhvatnu evaluaciju Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. kako bi se ocijenio učinak mjera koje su na snazi od 2011. Preliminarni rezultati pokazuju da postoje određena poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali je potrebno učiniti više kako bi buduća nastojanja pridonijela društvenoj i gospodarskoj uključenosti Roma.

Kohezijska politika EU-a može doprinijeti ostvarenju tog cilja ulaganjima u zdravstvenu skrb, zapošljavanje i projekte društvene integracije. U okviru programa ROMACT, inicijative koju smo s Vijećem Europe pokrenuli 2013., pomaže se romskim zajednicama podupiranjem lokalnih vlasti u 115 općina u osmišljavanju, financiranju i provedbi politika i javnih usluga kojima je cilj stvaranje uključivijeg društva za Rome. Od tog programa koristi ima oko 65 000 osoba.

Već drugu godinu zaredom Europska komisija pridružuje se inicijativi Europskog parlamenta, s europskim krovnim organizacijama civilnog društva, u organizaciji niza događanja od 8. do 12. travnja u povodu Međunarodnog dana Roma. Više informacija možete pronaći ovdje:

Dodatne informacije

Izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Dugotrajni problem: netrpeljivost prema Romima prepreka je njihovu uključivanju).

Priopćenje za medije o broju Roma koji žive kao u najsiromašnijim zemljama u svijetu

Infografika o preprekama u pogledu uključivanja Roma

Priopćenje za medije o evaluaciji Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.

Europska platforma za uključivanje Roma

Program ROMACT za lokalne vlasti

Završne napomene povjerenice Věre Jourove na obilježavanju sjećanja na holokaust i izložbi o Romima

 

STATEMENT/18/2868

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar