Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Mezinárodní den Romů: Prohlášení prvního místopředsedy Franse Timmermanse a komisařek Marianny Thyssenové, Věry Jourové a Coriny Creţu a komisaře Johannese Hahna

Brusel 6. dubna 2018

Při příležitosti Mezinárodního dne Romů, který se každoročně slaví dne 8. dubna, první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, komisařky Marianna Thyssenová, Věra Jourové a Corina Creţu a komisař Johannes Hahn prohlásili:

„Dodržování základních práv, včetně rovného zacházení, je jedním ze základních kamenů Evropské unie. Přesto však jedna z největších menšin v EU a sousedních zemích – romská komunita – stále nepožívá těchto práv v plné míře. Nejenže romské komunity trpí kvůli předsudkům, diskriminaci a marginalizaci, velmi často nemají ani přístup k základnímu zajištění, jako je čistá voda, hygienická zařízení a potraviny. 80 % Romů je ohroženo chudobou. Tato situace dopadá především na Romy, nicméně je také skvrnou na obrazu naší demokratické společnosti.

Mezinárodní den Romů je proto příležitostí, jak navázat na úspěchy dosavadní práce zaměřené na boj proti diskriminaci Romů a k posílení jejich integrace ve všech evropských zemích a v celé společnosti. V poslední době bylo dosaženo několika pozitivních výsledků, a to zejména v oblasti vzdělávání, nicméně je třeba udělat ještě více.

Toto úsilí může být korunováno úspěchem jen tehdy, budeme-li všichni spolupracovat, a to na všech úrovních. Proto vyzýváme členské státy a naše partnery v rámci procesu rozšíření, aby pokračovali v tomto úsilí a podnikli konkrétní kroky v souvislosti s diskriminací a marginalizací Romů, též podporou účasti a zastoupení Romů ve veřejné sféře.

Romové žijí v Evropě již více než 700 let. Romská historie a kultura tvoří neoddělitelnou součást našeho rozmanitého evropského dědictví. Romské komunity si zaslouží, aby s nimi bylo zacházeno stejně a aby jako Evropané požívaly všech svých práv. Koneckonců to, jak začleňujeme naše nejzranitelnější menšiny, je důležitou zkouškou naší evropské demokracie.“

Souvislosti

Romové jsou největší menšinou v Evropě – 6 milionů Romů žije v EU a 4 miliony v regionu zemí v procesu rozšíření (Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko).

Toto společenství již dlouho čelí nerovnosti, sociálnímu vyloučení, diskriminaci a marginalizaci. Chudobou je ohroženo 80 % Romů, přičemž celkově v EU činí průměrná hodnota ohrožení chudobou 17 %.

Evropská komise již dlouho zdůrazňuje, že je zapotřebí jednat, a v roce 2011 vyzvala členské státy, aby přijaly vnitrostátní strategie pro integraci Romů. Komise každoročně podává zprávu o provádění těchto strategií.

V roce 2017 zahájila Komise komplexní hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020, aby posoudila dopad opatření zavedených od roku 2011. Z předběžných zjištění vyplývá, že došlo k určitým pozitivním změnám, zejména v oblasti vzdělávání, avšak pro zlepšení budoucího úsilí o sociální a ekonomické začlenění Romů je třeba udělat ještě více.

Politika soudržnosti EU může k dosažení tohoto cíle přispívat, a to prostřednictvím investic do projektů zdravotní péče, zaměstnanosti a sociální integrace. Program ROMACT, což je iniciativa zahájená v roce 2013 ve spolupráci s Radou Evropy, také pomáhá romské komunitě tím, že podporuje místní orgány v 115 městech vytvářením, financováním a prováděním politik a veřejných služeb zaměřených na zajištění společnosti více podporující začlenění Romů. Tento program je přínosem pro přibližně 65 000 lidí.

Již druhý rok po sobě se Evropská komise připojuje k iniciativě Evropského parlamentu, kdy společně s evropskými zastřešujícími organizacemi občanské společnosti organizuje u příležitosti Mezinárodního dne Romů řadu akcí, které se uskuteční od 8. do 12. dubna. Další informace naleznete zde.

Další informace

Zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva: Přetrvávající znepokojení: nesnášenlivost vůči Romům jako překážka pro začleňování Romů.

Tisková zpráva o počtu Romů, kteří čelí stejným životním podmínkám jako lidé v chudších zemích světa

Infografika o překážkách v oblasti začleňování Romů

Tisková zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

Evropská platforma pro začleňování Romů

Program ROMACT pro místní orgány

Závěrečný projev komisařky Věry Jourové na výstavě věnované památce obětí holokaustu Romů

 

STATEMENT/18/2868

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar