Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET LT LV

Komisja Europejska - Oświadczenie

Unia energetyczna: synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim wzmocni solidarność oraz regionalne bezpieczeństwo dostaw energii

Bruksela, 22 marca 2018 r.

Wspólne oświadczenie

Głowy państw i rządów krajów bałtyckich i Polski spotkały się z przewodniczącym Jean-Claude'em Junckerem, aby potwierdzić swoje silne zaangażowanie na rzecz synchronizacji sieci energetycznych państw bałtyckich z europejskim systemem kontynentalnym do roku 2025. Głowy państw i rządów wezwały do podjęcia wszelkich starań, żeby dotrzymać uzgodnionego harmonogramu dla ministrów, dla operatorów systemów oraz dla ekspertów. Ustaliły, że spotkają się ponownie latem w celu zawarcia porozumienia politycznego w sprawie optymalnego sposobu synchronizacji sieci państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną.

Dzisiaj, 22 marca 2018 r., podczas spotkania odbywającego się w siedzibie Komisji Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wraz z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, premierem Estonii Jürim Ratasem, premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem oraz premierem Polski Mateuszem Morawieckim podkreślili znaczenie procesu synchronizacji jako elementu kluczowego dla fizycznej integracji państw bałtyckich z europejskim kontynentalnym systemem energetycznym, który stanowi ogromny wkład w jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Podkreślili również, że jest to jeden z najbardziej symbolicznych projektów unii energetycznej oraz konkretny wyraz solidarności w ramach bezpieczeństwa energetycznego.

Ustalili, że rok 2018 będzie decydujący i wyrazili zaangażowanie w zawarcie do czerwca 2018 r. porozumienia politycznego w sprawie optymalnego sposobu synchronizacji sieci państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną. Wsparcie ze strony funduszu „Łącząc Europę” (CEF) jest fundamentalne dla pomyślnej realizacji projektu.

Głowy państw i rządów z zadowoleniem przyjęły znaczne postępy w pracach przygotowawczych prowadzonych przez ministrów ds. energetyki poszczególnych krajów we współpracy z wiceprzewodniczącym do spraw unii energetycznej Marošem Šefčovičem i komisarzem do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguelem Arias Cañetem.

 


STATEMENT/18/2142

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar