Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV PL

Euroopa Komisjon - Avaldus

Energialiit: Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa energiasüsteemiga suurendab solidaarsust ja piirkonna energiavarustuskindlust.

Brüssel, 22. märts 2018

Ühisavaldus

Balti riikide ja Poola riigipead ja valitsusjuhid kohtusid president Junckeriga, et kinnitada oma kindlat pühendumust Balti riikide elektrivõrgu ühendamisele Euroopa mandriosa süsteemiga 2025. aastaks. Riigipead ja valitsusjuhid kutsusid üles tegema võimalikult suuri jõupingutusi selle nimel, et peetaks kinni ministrite, võrguettevõtjate ja ekspertide tööplaanist. Suveks lepiti kokku uus kohtumine, et sõlmida poliitiline kokkulepe selle kohta, millist moodust eelistatakse Balti riikide võrgu sünkroniseerimisel Euroopa mandriosa võrguga.

Täna, 22. märtsil 2018 Euroopa Komisjoni ruumides toimunud kohtumisel rõhutasid komisjoni president Jean-Claude Juncker ning Leedu president Dalia Grybauskaitė, Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki, et sünkroniseerimine on oluline tahk Balti riikide võrgu füüsilisel lõimimisel Euroopa mandriosa energiasüsteemi ning et sellega aidatakse oluliselt kaasa Euroopa Liidu ühtsusele ja energiajulgeolekule. Nad rõhutasid, et see on üks märkimisväärsemaid energialiidu projekte ja väljendab otseselt solidaarsust energiajulgeoleku valdkonnas.

Nad leppisid kokku, et 2018. aasta on otsustav aasta, ja väljendasid oma otsustavust sõlmida 2018. aasta juuniks poliitiline kokkulepe selle kohta, millist moodust eelistatakse Balti riikide võrgu sünkroniseerimisel Euroopa mandriosa võrguga. Projekti edukaks elluviimiseks on otsustava tähtsusega Euroopa ühendamise rahastust saadav toetus.

Riigipead ja valitsusjuhid väljendasid heameelt selle üle, kui hästi on edenenud ettevalmistustöö, mida teevad vastavate riikide energeetikaministrid koostöös energialiidu eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčoviči ning kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañetega.

 


 

 

STATEMENT/18/2142

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar