Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande i samband med internationella kvinnodagen 2018

Bryssel den 6 mars 2018

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar som fastställs i våra fördrag. EU är en föregångare i kampen mot könsdiskriminering och vi kan vara stolta över de framsteg som gjorts: Europa är en av de säkraste platserna i världen för kvinnor, och en av de mest jämställda.

Men arbetet är inte över – vi har fortfarande långt kvar till full jämställdhet i praktiken. Kvinnor och flickor utsätts fortfarande för trakasserier, övergrepp och våld. Glastaket är alltför ofta ett hinder för kvinnor, med lägre lön och färre karriärs- och affärsmöjligheter.

Vi vill uppnå jämställdhet i alla delar av livet: flickor och kvinnor ska ha tillgång till utbildning, lika lön för lika arbete, tillgång till ledande befattningar inom företag och politik samt skydd mot våld.

Att skapa möjligheter för kvinnor att leda och ha ekonomiskt inflytande är av högsta prioritet för oss. EU har lagt fram ny lagstiftning för att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv för arbetande föräldrar och omsorgsgivare, samt en handlingsplan för att minska löneskillnaderna. Vi ser också till att föregå med gott exempel: i februari 2018 uppgick antalet kvinnor i chefsposition inom EU-kommissionen till 36 %, en ökning från 11 % när vi började vårt arbete i november 2014. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är fast besluten att vi ska uppnå 40 % innan vår mandatperiod är över den 31 oktober 2019.

På alla våra politikområden, både inom och utanför EU, jobbar vi konsekvent för jämställdhet och kvinnors egenmakt. Vårt arbete bidrar till det framgångsrika genomförandet av målen för hållbar utveckling och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Årets europeiska utvecklingsdagar kommer att inriktas på kvinnors och flickors viktiga roll för hållbar utveckling och deras likvärdiga deltagande och ledarskap inom alla samhällsområden. Dessutom har EU i år ledarskapet i ”Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence”, ett initiativ som för samman över 60 länder och organisationer som strävar till att se till att könsrelaterat våld motarbetas i humanitära kriser.

Genom initiativ som Spotlightinitiativet hjälper EU kvinnor och flickor i hela världen som är på flykt, som fördrivits och som utsatts för våld eller som inte har tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, familjeplanering, arbetsmarknaden och det politiska livet i allmänhet. I världen finns det mer än 15 miljoner flickor i låg- och mellanstadieåldern som inte går i skolan. Därför arbetar EU för att stärka deras utbildningsmöjligheter i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Sydostasien.

Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa i Europa – det är också en förutsättning för varaktig fred, säkerhet, utveckling, ekonomiskt välstånd och tillväxt i hela världen.

Satsningar på potentialen hos kvinnor och flickor är en investering i hela vårt samhälle och män och pojkar bär ansvaret i lika hög grad som kvinnor och flickor.

 

Signatärer:

Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande

Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för EU-kommissionen

Jyrki Katainen, vice ordförande som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft *

Günther Oettinger, EU-kommissionär för budget och personal

Johannes Hahn, EU-kommissionär för Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar

Neven Mimica, EU-kommissionär för internationellt samarbete och utveckling

Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap

Marianne Thyssen, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden

Pierre Moscovici, EU-kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen

Christos Stylianides, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering

Violeta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor *

Vera Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott

Corina Crețu, EU-kommissionär för regionalpolitik

Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation

Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Läs mer

Frågor och svar

Europeiska jämställdhetsinstitutets pressmeddelande om rapporten om kvinnor inom teknikbranschen

Den 8 mars kommer kommissionen att lägga fram de tolv finalisterna till EU:s pris för kvinnliga innovatörer, världens största pris på området. Sedan 2011 uppmärksammas kvinnor som har kombinerat vetenskaplig spetskompetens med framgångsrikt företagande.

Den 5–6 juni anordnar kommissionen Europeiska utvecklingsdagarna (#shEDDs), som ägnas åt kvinnor och flickor i spetsen för hållbar utveckling.

Vid den årliga konferensen om grundläggande rättigheter med temat kvinnors rättigheter i omvälvande tider diskuterades våld och trakasserier mot kvinnor samt ekonomisk och politisk ojämställdhet, med särskilt fokus på lönegapet mellan könen och balansen mellan arbetsliv och privatliv.

Spotlightinitiativet, som EU-kommissionen har lanserat tillsammans med Förenta nationerna, tar upp könsrelaterat våld på global nivå.

Jämställdhetsindex 2017

Informationsvideo om våld mot kvinnor

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar