Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2018

Brussel, 6 maart 2018

De gelijkheid van vrouwen en mannen is als fundamentele waarde van de Europese Unie verankerd in de Verdragen. Onze Unie speelt een voortrekkersrol bij de bestrijding van genderdiscriminatie en we mogen trots zijn op de geboekte vooruitgang: er zijn weinig plaatsen op aarde waar vrouwen op zoveel veiligheid en gelijke kansen kunnen rekenen als in Europa.

Maar het karwei is nog niet af – er moet nog veel gebeuren voordat volledige gelijkheid een realiteit is. Vrouwen en meisjes krijgen nog steeds te maken met intimidatie, misbruik en geweld. En het wordt vrouwen nog maar nog al te vaak onmogelijk gemaakt door het glazen plafond te breken; zij worden slechter betaald en krijgen minder carrièremogelijkheden en zakelijke kansen.

Wij willen dat vrouwen en meisjes gelijke kansen krijgen op alle levensterreinen: toegang tot onderwijs, gelijke beloning voor gelijk werk, toegang tot topfuncties in het bedrijfsleven en de politiek, en bescherming tegen geweld.

We zien het als een absolute prioriteit om vrouwelijk leiderschap en de economische emancipatie van vrouwen te bevorderen. De Europese Unie is met nieuwe wetgeving gekomen om de balans tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te verbeteren. Ook heeft zij een actieplan gepresenteerd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. En we blijven zelf het goede voorbeeld geven: in februari 2018 werd 36% van de leidinggevenden functies binnen de Europese Commissie bekleed door een vrouw, tegenover 11% in november 2014, toen deze Commissie aantrad. Voorzitter Juncker heeft verklaard dat dit percentage op 31 oktober 2019, wanneer ons mandaat verstrijkt, moet zijn toegenomen tot 40%.

Ook wat ons beleid betreft zijn we in ieder opzicht consistent: zowel binnen de EU als bij het externe optreden streven we er steeds naar gendergelijkheid en vrouwenemancipatie te bevorderen. Ons beleid draagt bij aan de succesvolle mondiale uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid. Dit jaar staan de Europese Ontwikkelingsdagen in het teken van de cruciale rol die vrouwen en meisjes spelen waar het gaat om duurzame ontwikkeling, gelijke participatie en leiderschap in de hele samenleving. Bovendien heeft de EU dit jaar de leiding over de “Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence", een initiatief van meer dan 60 landen en organisaties dat ervoor moet zorgen dat er bij humanitaire crises wordt opgetreden tegen gendergerelateerd geweld.

De Europese Unie helpt over de hele wereld vrouwen en meisjes die ontheemd zijn of geen vaste verblijfplaats hebben, die het slachtoffer zijn van geweld (bijvoorbeeld via het Spotlight-initiatief), of die worden uitgesloten van onderwijs, geen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg en diensten voor gezinsplanning, de arbeidsmarkt en het politieke leven in meer algemene zin. Aangezien wereldwijd meer dan 15 miljoen meisjes in de basisschoolleeftijd niet naar school gaan, helpt de EU om in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië de toegang tot onderwijs te verbeteren.

Gendergelijkheid is niet alleen een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid in Europa — zij is ook nodig om wereldwijd voor vrede, veiligheid, ontwikkeling, economische welvaart en groei te zorgen.

Investeren in het potentieel van vrouwen en meisjes is investeren in onze samenleving als geheel. Het gaat mannen en jongens dan ook evenzeer aan als vrouwen en meisjes.

 

Ondertekenaars:

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen *

Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken

Johannes Hahn, commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer*

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving

Meer informatie

V&A

Persbericht over het verslag “Women in Tech” van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

Op 8 maart zal de Commissie de twaalf finalisten bekendmaken van de EU-prijs voor innovatie door vrouwen, wereldwijd de belangrijkste in zijn soort. Sinds 2011 wordt deze prijs uitgereikt aan vrouwen die buitengewoon wetenschappelijk talent paren aan succesvol ondernemerschap.

Op 5 en 6 juni organiseert de Commissie de Europese Ontwikkelingsdagen (#shEDDs), die ditmaal in het teken zullen staan van de belangrijke rol die op het gebied van duurzame ontwikkeling is weggelegd voor vrouwen en meisjes.

Het grondrechtencolloquium, dat dit jaar als thema "Vrouwenrechten in turbulente tijden” had, was gewijd aan geweld tegen en intimidatie van vrouwen en de economische en politieke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarbij werd met name ingegaan op de loonkloof en het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het gezamenlijke Spotlight-initiatief van de Europese Commissie en de Verenigde Naties moet gendergerelateerd geweld op mondiaal niveau aanpakken.

Gendergelijkheidsindex 2017

Voorlichtingsvideo over geweld tegen vrouwen

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar