Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs paziņojums 2018. gada starptautiskajā sieviešu dienā

Briselē, 2018. gada 6. martā

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas ir nostiprināta līgumos. Mūsu Savienība ir līdere cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ, un mēs varam lepoties ar panākumiem: Eiropa ir viena no sievietēm drošākajām un līdztiesīgākajām pasaules daļām.

Tomēr mūsu darbs vēl nav galā — uz pilnīgu vienlīdzību praksē vēl ir tāls ceļš ejams. Sievietes un meitenes joprojām saskaras ar diskrimināciju, ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību. Arvien pastāv kavēkļi, lai sievietes paceltos virs tā dēvētajiem stikla griestiem, viņas saņem zemāku atalgojumu un gūst mazāk iespēju karjeras un uzņēmējdarbības attīstībai.

Mēs vēlamies panākt meiteņu un sieviešu līdztiesību visās dzīves jomās: attiecībā uz izglītības pieejamību vienādu atalgojumu par vienādu darbu, piekļuvi vadošajiem amatiem uzņēmumos un politikā, kā arī aizsardzību pret vardarbību.

Mūsu skaidra prioritāte ir veicināt sieviešu līderību un līdzdalību ekonomikā. Eiropas Savienība ir ierosinājusi jaunus tiesību aktus, lai uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru nodarbinātiem vecākiem un aprūpētājiem, un rīcības plānu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanai. Mēs rādām piemēru ar darbiem: 2018. gada februārī Eiropas Komisijā vadošos amatos bija 36% sieviešu, un šis īpatsvars ir audzis salīdzinājumā ar 11%, kad mēs stājāmies amatā 2014. gada novembrī. Komisijas priekšsēdētājs Junkers ir apņēmies līdz mūsu pilnvaru laika beigām 2019. gada 31. oktobrī panākt, ka šis īpatsvars ir 40%.

Mēs arī esam konsekventi visās politikas jomās gan ES iekšienē, gan ārējā darbībā, kur veicinām dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm. Mūsu politika palīdz pasaules mērogā sekmīgi īstenot iIgtspējīgas attīstības mērķus un programmu "Sievietes, miers un drošība” . Šogad Eiropas Attīstības dienās galvenā uzmanība tiks pievērsta meiteņu un sieviešu nozīmīgajai lomai ilgtspējīgas attīstības jomā, viņu vienlīdzīgai līdzdalībai un vadošajai lomai visās sabiedrības daļās. Turklāt šogad ES ir vadošā loma „Aicinājumā rīkoties, lai nodrošinātu aizsardzību pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu”, kurā apvienojušās vairāk nekā 60 valstis un organizācijas, kas cīnās par to, lai panāktu, ka humanitāru krīžu apstākļos tiek novērsta ar dzimumu saistīta vardarbība.

Eiropas Savienība palīdz sievietēm un meitenēm visā pasaulē, kuras migrē vai ir pārvietotas, ir cietušas no vardarbības (tas tiek darīts, piemēram, Spotlight iniciatīvas ietvaros) vai kurām nav piekļuves izglītībai, vienlīdzīgas piekļuves veselības un ģimenes plānošanas pakalpojumiem, darba tirgum, kā arī politiskajai dzīvei kopumā. Vairāk nekā 15 miljoni meiteņu pamatskolas vecumā visā pasaulē neiet skolā, un ES palīdz uzlabot viņu piekļuvi izglītībai Āfrikas, Latīņamerikas un Tuvo Austrumu, kā arī Dienvidaustrumāzijas valstīs.

Dzimumu līdztiesība nenozīmē taisnīgumu un tiesiskumu Eiropā vien — tā ietver arī nepieciešamību panākt noturīgu mieru, drošību, attīstību, ekonomisko labklājību un izaugsmi visā pasaulē.

Ieguldījums sieviešu un meiteņu iespēju atraisīšanā ir ieguldījums mūsu sabiedrībā kopumā, un tas ir tikpat lielā mērā vīriešu un zēnu, cik pašu sieviešu un meiteņu rokās.

 

Paraksti:

Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens *

Budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers

Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns

Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskovisī

Humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis

Transporta komisāre Violeta Bulca*

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta paziņojums presei par ziņojumu saistībā ar sievietēm tehnoloģiju nozarē

Komisija 8. martā izziņos divpadsmit finālistus ES Balvai sievietēm novatorēm, kas ir nozīmīgākā šāda veida balva pasaulē. Kopš 2011. gada šī balva izceļ sievietes, kas apvienojušas zinātnisko izcilību ar veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Komisija 5.-6. jūnijā rīkos Eiropas Attīstības dienas (# shEDDs), kas būs veltītas sieviešu un meiteņu vadošajai lomai ilgtspējīgas attīstības jomā.

Ikgadējā Pamattiesību kolokvijā “Sieviešu tiesības nemierīgos laikos” tika apspriesta vardarbība un vajāšana, kas vērsta pret sievietēm, kā arī politiskā un ekonomiskā nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem, jo īpaši pievēršoties sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībām un darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Uzsākot Spotlight iniciatīvu, Eiropas Komisija kopā ar ANO pasaules līmenī vēršas pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

2017. gada dzimumu līdztiesības indekss

Vardarbība pret sievietēm - kampaņas video

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar