Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Yhteinen julkilausuma kansainvälisen naistenpäivän 2018 johdosta

Bryssel 6. maaliskuuta 2018

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista, ja se on kirjattu EU:n perussopimuksiin. EU on edelläkävijä sukupuoliperusteisen syrjinnän torjumissa, ja voimme olla ylpeitä saavutuksistamme: Eurooppa on yksi turvallisimpia ja tasa-arvoisimpia paikkoja maailmassa.

Työmme ei ole kuitenkaan vielä päättynyt. Meillä on vielä pitkä matka täysimääräiseen yhdenvertaisuuteen käytännössä. Naiset ja tytöt kohtaavat yhä häirintää, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Lisäksi naiset törmäävät edelleen liian usein lasikattoon. Naiset saavat pienempää palkkaa ja heillä on vähemmän mahdollisuuksia luoda uraa ja harjoittaa yritystoimintaa.

Haluamme, että tytöt ja naiset saavuttavat tasa-arvon kaikilla elämänaloilla. Haluamme, että he saavat koulutusta ja saman palkan samasta työstä, että he pääsevät johtotehtäviin yrityksissä ja politiikassa ja että he saavat suojelua väkivallalta.

Naisten johtajuuden ja taloudellisen voimaantumisen edistäminen on tärkein tavoitteemme. Euroopan unioni on tehnyt uuden lainsäädäntöehdotuksen tukeakseen työssäkäyvien vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista ja laatinut toimintasuunnitelman sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi, minkä lisäksi johdamme esimerkin voimalla. Naisten määrä johtoasemissa Euroopan komissiossa oli 36 prosenttia helmikuussa 2018. Nykyisen komission toimikauden alussa marraskuussa 2014 naisten määrä johtoasemissa oli 11 prosenttia. Puheenjohtaja Juncker on sitoutunut siihen, että naisten määrä johtotehtävissä nousee 40 prosenttiin 31.10.2019 mennessä nykyisen komission toimikauden päättyessä.

Edistämme johdonmukaisesti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista kaikessa politiikassa niin EU:ssa kuin ulkosuhteissakin. Toimintapolitiikkamme edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman menestyksekästä täytäntöönpanoa maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna EU:n kehitysyhteistyöpäivillä keskitytään naisten ja tyttöjen keskeiseen rooliin kestävässä kehityksessä sekä heidän tasavertaiseen osallistumiseensa ja johtajuuteensa kaikilla elämänaloilla. Lisäksi EU johtaa tänä vuonna aloitetta, jolla kehotetaan suojelemaan naisia sukupuoleen perustuvalta väkivallalta (”Call to Action for Protection Against Gender-Based Violence”). Aloite kokoaa yhteen yli 60 maata ja organisaatiota. Sen tavoitteena on varmistaa, että humanitaarisissa kriiseissä puututaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan.

Euroopan unioni tukee kaikkialla maailmassa naisia ja tyttöjä, jotka ovat liikkeellä tai joutuneet jättämään asuinseutunsa, jotka ovat väkivallan uhreja (Spotlight-aloite) tai joilla ei ole mahdollisuuksia saada koulutusta, terveydenhoito- ja perhesuunnittelupalveluja, päästä työmarkkinoille tai osallistua poliittisen elämään. Yli 15 miljoonaa alakouluikäistä tyttöä eri puolilla maailmaa ei käy koulua. Siksi EU tukee tyttöjen koulunkäyntiä Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa.

Sukupuolten tasa-arvossa ei ole kyse ainoastaan oikeudenmukaisuudesta Euroopassa, vaan tarpeesta saada aikaan kestävä rauha, turvallisuutta, kehitystä, taloudellista vaurautta ja kasvua koko maailmassa.

Kun investoimme naisten ja tyttöjen potentiaaliin, investoimme koko yhteiskuntaan, ja se on yhtä paljon miesten ja poikien kuin naisten ja tyttöjen vastuulla.

 

Allekirjoittajat:

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini

Komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen*

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther Oettinger

Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici

Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides

Liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc*

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan tasa-arvoinstituutin lehdistötiedote raportti naisista teknologian alalla

Komissio ilmoittaa 8. maaliskuuta 12 ehdokasta innovatiivisten naisten palkinnon saajaksi. Tämä EU:n palkinto on maailman suurin palkinto tällä alalla. Sillä on kunnioitettu vuodesta 2011 naisia, jotka ovat yhdistäneet tieteellisen huippuosaamisen menestykselliseen yritystoimintaan.

Komissio järjestää 5. ja 6. kesäkuuta EU:n kehitysyhteistyöpäivät (#shEDDs), joiden teemana on tänä vuonna naiset ja tytöt kestävän kehityksen kärjessä.

Perusoikeuksia koskevassa keskustelutilaisuudessa, jonka aiheena oli naisten oikeudet epävakaina aikoina, käsiteltiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää sekä naisten ja miesten välistä taloudellista ja poliittista epätasa-arvoa ja keskityttiin erityisesti sukupuolten palkkaeroihin ja työ- ja yksityiselämän tasapainoon.

Euroopan komissio on käynnistänyt yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa Spotlight-aloitteen, jolla puututaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2017 tasa-arvoindeksi

Tietoisuuden lisääminen naisiin kohdistuvasta väkivallasta – video

 

 
 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar