Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring i anledning af den internationale kvindedag 2018

Bruxelles, den 6. marts 2018

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union, som er nedfældet i vores traktater. Vores Union er en pioner, når det handler om at bekæmpe kønsbaseret forskelsbehandling, og vi kan være stolte af de fremskridt, der er opnået: Europa er et af de sikreste og mest lige steder for kvinder i verden.

Men vores arbejde er ikke overstået – vejen til fuldstændig lighed i praksis er stadig lang. Kvinder og piger udsættes for chikane, misbrug og vold, ligesom kvinder alt for ofte forhindres i at bryde glasloftet. De får lavere løn og færre muligheder for karriere- og erhvervsudvikling.

Vi ønsker, at piger og kvinder opnår lighed i alle livets aspekter: adgang til uddannelse, lige løn for lige arbejde, adgang til topposter i virksomheder og inden for politik såvel som beskyttelse mod vold.

Fremme af kvinders lederskab og deres økonomiske indflydelse er en absolut prioritet for os. Den Europæiske Union har fremlagt ny lovgivning, der skal forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsarbejdende forældre og omsorgspersoner samt en handlingsplan, der skal lukke løngabet mellem mænd og kvinder, og vi sikrer os, at vi går foran med et godt eksempel. Således nåede antallet af kvinder i lederstillinger i Europa-Kommissionen i februar 2018 op på 36 % fra 11 % i november 2014, hvor Kommissionen tiltrådte. Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har forpligtet sig til at nå 40 % inden den 31. oktober 2019, hvor vores mandat udløber.

Alle aspekter af vores politikker – både i og uden for EU – er sammenhængende, idet vi fremmer ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse. Vores politik bidrager til en succesfuld gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling og dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed. I år vil de europæiske udviklingsdage fokusere på den afgørende rolle, kvinder og piger spiller for bæredygtig udvikling, deres ligelige deltagelse og lederskab i alle samfundslag. Dertil kommer, at EU i år har lederskabet af initiativet om opfordring til handling med hensyn til beskyttelse mod kønsbaseret vold, som samler mere end 60 lande og organisationer, der arbejder for at sikre, at der tages hånd om kønsbaseret vold i humanitære kriser.

Den Europæiske Union yder bistand til kvinder og piger verden over, som er på flugt eller fordrevne, som er ofre for vold – f.eks. via Spotlightinitiativet, eller som er udelukket fra uddannelse, lige adgang til sundhedspleje og familieplanlægningstjenester, arbejdsmarkedet samt det politiske liv i bredere forstand. Globalt set er der mere end 15 millioner piger i grundskolealderen, som ikke går i skole, så EU hjælper med at øge adgangen til uddannelse – i Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Sydøstasien.

Ligestilling mellem mænd og kvinder handler ikke kun om rimelighed og retfærdighed i Europa. Det er også en nødvendighed for at opnå varig fred, sikkerhed, udvikling, økonomisk velstand og vækst rundt omkring i verden.

Investering i kvinder og pigers potentiale er en investering i vores samfund som helhed, og det er mænd og drenges ansvar lige så meget som kvinder og pigers.

 

Underskrivere:

Første næstformand Frans Timmermans

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/ næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini

Næstformand som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen*

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther Oettinger

Kommissær med ansvar for europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn

Kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos

Kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, Marianne Thyssen

Kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told Pierre Moscovici

Kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides

Kommissær med ansvar for transport,  Violeta Bulc *

Kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vera Jourová

Kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, Tibor Navracsics

Kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Crețu

Kommissær med ansvar for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel

Yderligere oplysninger

Spørgsmål & svar

Pressemeddelelse fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder om rapporten om kvinder inden for teknologi

Den 8. marts vil Kommissionen offentliggøre de tolv finalister, der er med i opløbet om at modtage EU's pris til kvindelige innovatorer, som er den største pris af sin art i verden. Prisen, som har eksisteret siden 2011, gives til kvinder, som har forenet videnskabelig topkvalitet og iværksættersucces.

Den 5.-6. juni vil Kommissionen organisere de europæiske udviklingsdage (#shEDDs), der tilegnes kvinder og piger, som går i spidsen inden for bæredygtig udvikling.

Det årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder med temaet "kvinders rettigheder i turbulente tider" handlede om vold og chikane mod kvinder såvel som økonomisk og politisk ulighed mellem kvinder og mænd med særlig fokus på kønsbestemte lønforskelle og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Spotlightinitiativet, som er iværksat af Europa-Kommissionen i samarbejde med De Forenede Nationer, fokuserer på kønsbaseret vold på globalt niveau.

Kønsligestillingsindeks 2017:

Oplysningsvideo om vold mod kvinder

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar