Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen 2018

Brusel 6. března 2018

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie, které jsou zakotveny v našich Smlouvách. Naše Unie je průkopníkem, pokud jde o potírání diskriminace na základě pohlaví. S hrdostí můžeme konstatovat pokrok, kterého již bylo dosaženo: v Evropě se mohou ženy cítit tak bezpečně a rovnoprávně jako málokde jinde na světě.

Tím však naše práce nekončí – cesta k dosažení plné rovnosti v praxi je stále ještě dlouhá. Ženy a dívky stále čelí obtěžování, zneužívání a násilí. A ženám je stále ještě příliš často znemožňováno prolomit tzv. skleněný strop, jsou za svou práci hůře placeny a mají méně příležitostí pro kariérní růst a úspěch v podnikání.

Chceme, aby dívkám a ženám byla zaručena plná rovnost ve všech oblastech života, např. pokud jde o přístup ke vzdělání, stejnou odměnu za stejnou práci, přístup k vysokým pozicím v byznysu a politice a v neposlední řadě ochranu před násilím.

Podpora žen na vedoucích místech a posílení jejich ekonomického postavení je pro nás absolutní prioritou. Evropská unie předložila nové právní předpisy ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob a také akční plán pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. A činíme vše pro to, abychom šli příkladem: v únoru 2018 dosáhl podíl žen, jež v Evropské komisi zastávají vedoucí pozice, 36 %. V listopadu 2014, když jsme nastoupili do funkce, to bylo jen 11 %. Podle příslibu předsedy Junckera se má toto číslo do 31. října 2019, tzn. do konce mandátu této Komise, zvýšit na 40 %.

Jsme konzistentní i ve všech oblastech naší politiky, ať už uvnitř EU či v rámci vnější činnosti, a podporujeme rovnost žen a mužů a posílení postavení žen. Naše politika přispívá ke globálně úspěšnému plnění cílů udržitelného rozvoje a provádění agendy týkající se problematiky žen, míru a bezpečnosti. Letošní Evropské rozvojové dny budou zaměřeny na důležitou úlohu žen a dívek v oblasti udržitelného rozvoje, jejich rovné zastoupení a vedoucí postavení ve všech oblastech života. Kromě toho se EU v tomto roce ujímá vedení globální iniciativy nazvané „Výzva k akci na ochranu před násilím na základě pohlaví“, která sdružuje více než 60 zemí a organizací a jejímž cílem je dosáhnout toho, aby se při humanitárních krizích řešil i problém genderově podmíněného násilí.

Evropská unie pomáhá – například prostřednictvím iniciativy „Spotlight“ – ženám a dívkám na celém světě, které jsou na útěku nebo byly vysídleny či se staly oběťmi násilí nebo kterým je odpírán přístup ke vzdělávání, rovný přístup ke zdravotní péči, službám plánovaného rodičovství a na pracovní trh a které jsou obecně vyloučeny z politického života. Více než 15 milionů dívek v celém světě ve věku základní školní docházky nechodí do školy, proto EU pomáhá zlepšit přístup ke vzdělání v Africe, Latinské Americe i na Blízkém a Středním východě až po jihovýchodní Asii.

Rovnost žen a mužů není jen otázkou spravedlnosti a práva v Evropě – je nutné zajistit udržitelný mír, bezpečnost, rozvoj, hospodářskou prosperitu a růst po celém světě.

Investice do potenciálu žen a dívek je investicí do celé naší společnosti. Je odpovědností mužů a chlapců, stejně jako žen a dívek.

 

Signatáři:

první místopředseda Komise Frans Timmermans

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová

místopředseda komise který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen*

komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger

komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn

komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica

komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos

komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová

komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici

komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides

komisařka pro dopravu Violeta Bulcová*

komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová

komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics

komisařka pro regionální politiku Corina Crețu

komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas

komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová

Další informace

Otázky a odpovědi

Tisková zpráva Evropského institutu pro rovnost žen a mužů týkající se zprávy o ženách v oblasti technologií

Dne 8. března vyhlásí Komise dvanáct finalistek nominovaných na cenu EU pro inovátorky – nejvýznamnější cenu svého druhu na světě. Od roku 2011 jsou touto cenou vyznamenávány ženy, jež dosáhly vynikajících vědeckých výsledků i podnikatelského úspěchu.

Ve dnech 5. a 6. června Komise uspořádá Evropské rozvojové dny (#shEDDs), které budou věnovány ženám a dívkám, jež patří ke světové špičce v oblasti problematiky udržitelného rozvoje.

Výroční kolokvium o základních právech na téma „Práva žen v neklidné době“ bude věnováno problematice násilí a obtěžování páchaného na ženách a také otázkám ekonomické a politické nerovnosti mezi muži a ženami, se zvláštním zaměřením na rozdíly v odměňování žen a mužů a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Iniciativa „Spotlight“, kterou zahájila Evropská komise spolu s Organizací spojených národů, se zabývá problémem genderově podmíněného násilí na celosvětové úrovni.

Index rovnosti žen a mužů za rok 2017

Informační video věnované problematice násilí páchaného na ženách

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

 

 

 

STATEMENT/18/1601

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar