Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Evropská komise reaguje na americká omezení u oceli a hliníku poškozující EU

Brusel 1. března 2018

Evropská komise bere na vědomí oznámení prezidenta Spojených států, že zavádí omezení na dovoz oceli a hliníku z EU do USA ve formě dovozního příplatku.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Velice litujeme tohoto kroku, který se zdá být nehoráznou intervencí na ochranu domácího průmyslu USA a nelze jej ospravedlnit žádnou obavou o národní bezpečnost. Protekcionismus nelze považovat za řešení našich společných problémů v odvětví ocelářství. Tento krok může problémy pouze dále eskalovat místo toho, aby nabídnul jejich řešení. EU byla po desetiletí blízkým bezpečnostním spojencem USA. Nebudeme nečinně sedět, zatímco náš průmysl je zasažen nepoctivými opatřeními, která ohrožují tisíce pracovních míst v Evropě. Měl jsem příležitost říci, že EU bude na tento krok adekvátně reagovat, a to také učiníme. EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně, aby ochránila naše zájmy. Komise v příštích dnech předloží návrh na protiopatření vůči USA, která budou slučitelná s pravidly WTO, aby obnovila rovnováhu.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová doplnila: „Tato opatření USA negativně ovlivní transatlantické vztahy i globální trhy. Navíc zvýší náklady a omezí výběr pro americké spotřebitele oceli a hliníku, a to rovněž pro odvětví, která tyto komodity dovážejí. EU bude při nejbližší příležitosti usilovat o řešení sporu pomocí konzultací s USA v Ženevě. Komise bude sledovat vývoj na trhu a v případě potřeby navrhne ochranná opatření v souladu s pravidly WTO, aby ochránila stabilitu na trhu EU. Primární příčina problémů v těchto dvou odvětvích tkví v globální nadměrné kapacitě způsobené produkcí, která není založena na potřebách trhu. Tento problém lze řešit pouze u jeho kořenů při zapojení všech dotčených klíčových zemí. Toto jednostranné opatření USA řešení problému nepřinese.

Souvislosti

Dne 1. března oznámil prezident Trump uvalení dodatečných dovozních cel na vývoz unijní oceli a hliníku do Spojených států. Dovozní cla jsou stanovena ve výši 25 % v případě oceli a 10 % v případě hliníku. Obdobná omezení budou rovněž uložena na vývoz jiných dodavatelů.

Toto opatření bylo přijato v návaznosti na šetření, které v období od dubna 2017 do ledna 2018 provedlo ministerstvo obchodu podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 1962. Výsledné zprávy shledaly, že dovozy oceli a hliníku ohrožují národní bezpečnost USA a doporučily zavést obchodní omezení.

Primárním cílem těchto opatření je však chránit domácí průmysl USA před konkurencí z dovozu. Ospravedlnění opatření obavami o národní bezpečnost se jeví velmi nepřesvědčivé: ministr obrany USA veřejně prohlásil, že vojenské požadavky USA představují nejvýše 3 % produkce USA a že je ministerstvo obrany schopno získávat ocel a hliník, které potřebuje pro plnění požadavků národní obrany.

 

 

 

STATEMENT/18/1484

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar