Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande om översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare

Bryssel den 28 februari 2018

Gemensamt uttalande från Europaparlamentets medföredragande Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius, Bulgariens biträdande arbetsmarknads- och socialminister Zornitsa Roussinova samt socialkommissionär Marianne Thyssen om översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare:

Efter intensiva förhandlingar i kväll är vi, förhandlarna för Europaparlamentet, rådet och kommissionen, glada över ha klarat av alla frågor under det sjunde trepartsmötet. Vi har uppnått en samsyn om grunderna för en eventuell överenskommelse om översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare. Vi anser att det föreslagna paketet är balanserat. I överenskommelsen fastställs principen om lika lön för lika arbete på samma plats, och samtidigt uppstår större rättssäkerhet för både arbetstagare och arbetsgivare.

Vi tänker nu redovisa resultaten av våra förhandlingar för våra respektive institutioner och kommer att göra allt vi kan för att få de förhandlingsmandat som krävs för att vi slutgiltigt ska kunna bekräfta överenskommelsen.

Vi håller en gemensam presskonferens den 1 mars 2018 kl. 10.00 i pressrummet i Justus Lipsius.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar