Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie k revízii smernice o vysielaní pracovníkov

Brusel 28. február 2018

Spoločné vyhlásenie spoluspravodajkýň Európskeho parlamentu Elisabeth Morin-Chartierovej a Agnes Jongeriusovej, bulharskej námestníčky ministra práce a sociálnej politiky Zornice Rusinovej a komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej k revízii smernice o vysielaní pracovníkov:

Po intenzívnych večerných rokovaniach vyslovujeme my, vyjednávačky Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, spokojnosť s tým, že sme počas 7. zasadnutia trialógu prebrali všetky otázky. Dospeli sme k spoločnej zhode v hlavných bodoch možnej dohody o revízii smernice o vysielaní pracovníkov. Domnievame sa, že navrhovaná súhrnná dohoda je vyvážená. Prípadná dohoda stanovuje zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste a zároveň poskytne pracovníkom aj zamestnávateľom väčšiu právnu istotu.

Výsledky našich rokovaní teraz predložíme v našich jednotlivých inštitúciách a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zaistili mandáty potrebné na definitívne uzavretie dohody.

Spoločnú tlačovú konferenciu usporiadame 1. marca 2018 o 10.00 hod. v tlačovej miestnosti budovy Justus Lipsius.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar