Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników

Bruksela, 28 lutego 2018 r.

Wspólne oświadczenie współsprawozdawców Parlamentu Europejskiego, Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius, bułgarskiej wiceminister pracy i polityki społecznej Zornicy Rusinowej oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników:

My – negocjatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji – ogłaszamy z satysfakcją, że dziś wieczorem w toku intensywnych negocjacji uzgodniliśmy wszystkie kwestie będące przedmiotem siódmych rozmów trójstronnych. Osiągnęliśmy kompromis w kwestii zarysu ewentualnego porozumienia w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Naszym zdaniem proponowane porozumienie zbiorcze jest wyważone. Przewidywane porozumienie wprowadza zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu, a jednocześnie zapewnia większą pewność prawa zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Wyniki naszych negocjacji przedstawimy naszym instytucjom i dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać z ich strony upoważnienia niezbędne do ostatecznego zawarcia porozumienia.

Zapraszamy na wspólne spotkanie z prasą w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 10 w sali prasowej budynku „Justus Lipsius”.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar