Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs paziņojums par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas pārskatīšanu

Briselē, 2018. gada 28. februārī

Eiropas Parlamenta līdzreferenšu Elizabetes Morēnas–Šartjē un Agneses Jonheriusas, Bulgārijas darba un sociālās politikas ministra vietnieces Zorņicas Rusinovas un nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāres Mariannas Teisenas kopīgais paziņojums par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas pārskatīšanu:

Pēc šovakar notikušajām intensīvajām sarunām mēs, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas sarunvedējas, esam gandarītas, ka 7. trialoga sanāksmē izdevies aptvert visu jautājumu loku. Esam panākušas kopīgu izpratni attiecībā uz to, kāda kopumā varētu būt vienošanās par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas pārskatīšanu. Apspriežamo vienošanās paketi uzskatām par līdzsvarotu piedāvājumu. Iespējamā vienošanās nostiprinātu principu, ka vienā un tajā pašā vietā par vienādu darbu tiek maksāta vienāda samaksa, turklāt vairojot juridisko noteiktību gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.

Tagad ar sarunu rezultātiem iepazīstināsim mūsu attiecīgās iestādes un darīsim visu iespējamo, lai iegūtu pilnvarojumu galīgajam risinājumam.

2018. gada 1. martā plkst. 10.00 tiksimies ar presi Justus Lipsius ēkas preses telpā.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar