Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Yhteinen lausuma työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamisesta

Bryssel 28. helmikuuta 2018

Euroopan parlamentin esittelijöiden Elisabeth Morin-Chartier'n ja Agnes Jongeriuksen, Bulgarian työ- ja sosiaaliasiain varaministerin Zornitsa Roussinovan sekä työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaari Marianne Thyssenin yhteinen lausuma työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistuksesta:

Me, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission puolesta neuvotteluja käyneet, olemme tänä iltana seitsemännessä kolmikantakokouksessa käsitelleet kaikki käsiteltävinä olleet asiat. Pääsimme yhteisymmärrykseen työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamista koskevasta mahdollisesta lopullisesta yhteisymmärryksestä. Uskomme, että ehdotettu paketti on tasapainoinen. Ehdotuksessa vahvistetaan periaate, jonka mukaan samasta työstä on maksettava samassa paikassa sama palkka, ja samalla parannetaan sekä työntekijöiden että työnantajien oikeusvarmuutta.

Esittelemme neuvottelujen tulokset nyt EU:n toimielimissä ja pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan lopulliseen yhteisymmärrykseen tarvittavat valtuudet.

Järjestämme lehdistötilaisuuden 1. maaliskuuta 2018 kello 10 Justus Lipsiuksen lehdistöhuoneessa.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar