Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление относно преразглеждането на Директивата за командироването на работници

Брюксел, 28 февруари 2018 r.

Съвместно изявление на съдокладчиците на Европейския парламент Елизабет Морен-Шартие и Агнес Йонгериус, българския заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова и комисаря по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен относно преразглеждането на Директивата за командироването на работници:

След интензивни преговори тази вечер ние, преговарящите от името на Европейския парламент, Съвета и Комисията, изразяваме нашето задоволство от това, че по време на 7-та тристранна среща успяхме да обхванем всички въпроси. Постигнахме общо разбиране относно рамките на евентуално споразумение относно преразглеждането на Директивата за командироването на работници. Смятаме, че предложеното споразумение, съдържащо пакет от мерки, е балансирано. В него се установява принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд, положен на едно и също място, като едновременно с това се гарантира по-голяма правна сигурност както за работниците, така и за работодателите.

Сега ще представим резултатите от преговорите в съответните си институции и ще направим всичко възможно да осигурим мандатите, които са ни необходими за постигането на окончателно споразумение.

Ще проведем съвместна пресконференция на 1 март 2018 г. в 10 ч. сутринта в залата за пресконференции в сградата Justus Lipsius.

For More Information

 

 

 

 

STATEMENT/18/1405

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar