Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Izjava voditeljev 27 držav članic ter Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Rimska izjava

Bruselj, 25. marca 2017

Voditelji 27 držav članic in institucij EU smo ponosni na dosežke Evropske unije: vzpostavljanje evropske enotnosti je pogumen in daljnosežen podvig. Pred šestdesetimi leti, ko smo okrevali po tragediji dveh svetovnih vojn, smo sklenili, da se povežemo in iz ruševin zgradimo novo celino. Zgradili smo edinstveno Unijo s skupnimi institucijami in trdnimi vrednotami, skupnost miru, svobode, demokracije, človekovih pravic in pravne države, veliko gospodarsko silo z neprimerljivo ravnjo socialne zaščite in blaginje.

Evropska enotnost se je začela kot sanje peščice in postala upanje množic. Nato je Evropa znova postala enotna. Danes smo združeni in močnejši: na stotine milijonov ljudi po vsej Evropi lahko živi v razširjeni Uniji, ki je premagala stare ločnice.

Evropska unija se sooča s povsem novimi izzivi tako na svetovni ravni kot doma: regionalni konflikti, terorizem, vedno večji migracijski pritiski, protekcionizem ter socialne in ekonomske neenakosti. Odločeni smo, da se skupaj odzovemo na izzive hitro spreminjajočega se sveta ter svojim državljanom zagotovimo tako varnost kot nove priložnosti.

Ustvarili bomo še močnejšo in odpornejšo Evropsko unijo, če bomo še bolj enotni in solidarni med sabo ter bomo spoštovali naša skupna pravila. Unija je obenem nujnost in naša prosta izbira. Če bi stali vsak zase, bi nas dogajanja na svetovni ravni odrinila na stranski tir. Če stojimo skupaj, imamo najboljše možnosti, da nanje vplivamo ter branimo naše skupne interese in vrednote. Delovali bomo skupaj, po potrebi z različno hitrostjo in intenzivnostjo, a napredovali v isti smeri, tako kot v preteklosti, in v skladu s Pogodbama, hkrati pa puščali odprta vrata za tiste, ki bi se nam želeli pridružiti pozneje. Naša Unija je združena in neločljiva.
V prihodnjih desetih letih želimo živeti v Uniji, ki bo varna, uspešna, konkurenčna, trajna in družbeno odgovorna ter ki bo pripravljena in zmožna imeti ključno vlogo v svetu in pri oblikovanju globalizacije. Želimo Unijo, v kateri bodo imeli državljani nove priložnosti za kulturni in socialni razvoj ter ekonomsko rast. Želimo Unijo, ki bo ostala odprta za tiste evropske države, ki spoštujejo naše vrednote in si prizadevajo za njihovo spodbujanje.

V teh spreminjajočih se časih in zavedajoč se pomislekov naših državljanov, se zavezujemo, da bomo uresničevali rimsko agendo in si prizadevali za:

1. Varno Evropo: Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in v kateri se bodo lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, z učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo spoštovala mednarodne standarde; Evropo, ki je odločena boriti se proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

2. Uspešno in trajnostno Evropo: Unijo, ki bo ustvarjala rast in delovna mesta; Unijo, v kateri bosta trden, povezan in razvijajoč se enotni trg, ki bo odprt za tehnološke spremembe, ter stabilna in še okrepljena enotna valuta odpirala možnosti za rast, kohezijo, konkurenčnost, inovacije in izmenjavo, zlasti kar zadeva mala in srednja podjetja; Unijo, ki bo z naložbami, strukturnimi reformami ter prizadevanji za dokončanje ekonomske in monetarne unije spodbujala trajno in trajnostno rast; Unijo z zbližujočimi se gospodarstvi; Unijo z varno in cenovno dostopno oskrbo z energijo ter čistim in varnim okoljem.

3. Socialno Evropo: Unijo, ki bo na podlagi trajnostne rasti spodbujala ekonomski in socialni napredek, pa tudi kohezijo in zbliževanje, obenem pa ohranjala celovitost notranjega trga; Unijo, ki bo upoštevala različnost nacionalnih sistemov in ključno vlogo socialnih partnerjev; Unijo, ki bo spodbujala enakost med ženskami in moškimi ter pravice in enake priložnosti za vse; Unijo, ki se bo borila proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini; Unijo, kjer bodo mladi deležni najboljše izobrazbe in usposabljanja ter bodo lahko študirali in našli zaposlitev po vsej celini; Unijo, ki bo ohranjala našo kulturno dediščino in spodbujala kulturno raznolikost.

4. Močnejšo Evropo na svetovnem prizorišču: Unijo, ki bo nadgrajevala obstoječa partnerstva in vzpostavljala nova ter spodbujala stabilnost in blaginjo v svojem neposrednem vzhodnem in južnem sosedstvu, pa tudi na Bližnjem vzhodu, širom Afrike in po vsem svetu; Unijo, ki bo pripravljena prevzeti več odgovornosti in pomagati pri vzpostavljanju konkurenčnejše in bolj povezane obrambne industrije; Unijo, ki bo zavezana krepitvi skupne varnosti in obrambe, tudi v sodelovanju in dopolnjevanju z Organizacijo Severnoatlantske pogodbe, ob upoštevanju nacionalnih razmer in pravnih zavez; Unijo, ki bo dejavna v Združenih narodih in ki se bo zavzemala za na pravilih temelječ večstranski sistem, ki bo ponosna na svoje vrednote in bo varovala svoje ljudi, spodbujala prosto in pravično trgovino ter pozitivno svetovno podnebno politiko.

Zavezujemo se, da bomo uresničevali te cilje, ob trdnem prepričanju, da je prihodnost Evrope v naših rokah in da je Evropska unija najboljši instrument za dosego naših ciljev. Zavezujemo se, da bomo prisluhnili pomislekom naših državljanov in se nanje odzivali ter da bomo sodelovali z nacionalnimi parlamenti. Skupaj bomo delali na ravni, kjer bomo lahko dosegli resnične spremembe – torej na ravni Evropske unije, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni –, v duhu zaupanja in lojalnega sodelovanja tako med državami članicami kot med njimi in institucijami EU, v skladu z načelom subsidiarnosti. Omogočili bomo potreben manevrski prostor na različnih ravneh, da bi okrepili evropski potencial za inovacije in rast. Želimo si, da bi imela Unija veliko vlogo pri velikih vprašanjih in majhno vlogo pri manjših. Spodbujali bomo demokratičen, učinkovit in pregleden postopek sprejemanja odločitev in boljše rezultate.

Kot voditelji, ki sodelujemo v okviru Evropskega sveta in naših institucij, bomo zagotovili, da bo današnja agenda uresničena, s čimer bo postala jutrišnja realnost. Srečo imamo, da smo združeni. Evropa je naša skupna prihodnost.

Več informacij

Rimska izjava

Informativni pregled: Proces bele knjige

Informativni pregled: Uresničevanje naše pozitivne agende: rimska agenda

Informativni pregled: Socialna Evropa

Informativni pregled: Močen, povezan enotni trg

Informativni pregled: Močnejša Evropa na svetovnem prizorišču

Informativni pregled: Upravljanje migracij

Informativni pregled: Unija z veliko vlogo pri velikih vprašanjih in majhno pri manjših

Informativni pregled: Okrepljeno sodelovanje – resničnost že danes

STATEMENT/17/767

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar