Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET LT PL

Eiropas Komisija - Paziņojums

Enerģētikas savienība: Eiropas solidaritāte enerģētikas jomā: Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas sistēmu nostiprinās energoapgādes drošību

Briselē, 2017. gada 18. decembrī

Šodienas sanāksme apliecina politisko gribu sinhronizēt Baltijas valstu elektrotīklu ar Rietumeiropas kontinentālo sistēmu.

 

Šodien, 2017. gada 18. decembrī, sanāksmē Berlaymont ēkā par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs, klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete un enerģētikas lietu ministri Kadrija Simsone (Igaunija), Arvils Ašeradens (Latvija), Žīgimants Vaičūns (Lietuva) un Kšištofs Thuževskis (Polija) vienojās par to, kas jāizdara, lai līdz 2018. gada maija beigām rastu vislabāko risinājumu Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīklu.

Puses pauda gandarījumu par progresu, kas panākts kopš pēdējās sanāksmes 2017. gada septembrī, un īpaši izcēla to, ka Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas pārvades sistēmu operatori un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-E) ir uzsākuši nepieciešamos nobeiguma tehniskos pētījumus par dinamisko analīzi un sistēmas frekvences stabilitāti. Puses atkārtoti uzsvēra, ka ir svarīgi, lai visi atlikušie tehniskie pētījumi tiktu pabeigti līdz, vēlākais, 2018. gada 31. maijam, un tās pastāvīgi uzraudzīs paveikto.

Priekšsēdētāja vietnieks, komisārs un ministri atkārtoti apliecināja stingru apņemšanos īstenot elektrotīklu sinhronizācijas projektu, jo bez tā nav iespējams iedzīvināt Enerģētikas savienību, kas ir Junkera vadītās Komisijas prioritāte.

 

Pamatinformācija

Jau no pilnvaru laika sākuma Junkera vadītā Komisija ir bijusi apņēmības pilna īstenot stratēģiskus energoinfrastruktūras projektus un risināt Baltijas jūras reģiona enerģētiskās izolētības problēmas, proti, ciešāk integrēt šo reģionu Eiropas Savienības enerģijas tirgū. Viens no uzdevumiem, lai to panāktu, ir Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija.

Baltijas valstu reģions, kas agrāk bija enerģētiski izolēta teritorija, šobrīd, pateicoties nesen izveidotajām elektrolīnijām, ir savienots ar Poliju (LitPol Link), Zviedriju (NordBalt) un Somiju (EstLink). Šos projektus bija iespējams realizēt ar ES atbalstu. Vēsturisku iemeslu dēļ Baltijas valstu elektrotīkls joprojām darbojas sinhronizēti ar Krievijas un Baltkrievijas sistēmām.

Triju Baltijas valstu elektrotīkla sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas tīklu ir ārkārtīgi svarīgs faktors Enerģētikas savienības izveidē.

Eiropas Komisija ir apņēmusies atbalstīt Baltijas valstis šajā jautājumā. Šis mērķis ir atkārtoti apliecināts Komisijas 2017. gada 23. novembra paziņojumā par Eiropas energotīklu nostiprināšanu.

Elektrotīkla sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas tīklu tuvākajos gados būs viena no galvenajām Baltijas valstu un ES enerģētikas prioritātēm. Attiecīgo tīkla elementu nostiprināšanas projekti ir iekļauti kopīgu interešu projektu (KIP) sarakstā, ko Komisija pieņēma 2017. gada 23. novembrī. Kopīgu interešu projekti ir svarīgi infrastruktūras projekti, jo īpaši pārrobežu projekti, ar kuru palīdzību tiek savienotas ES valstu energosistēmas. Šo projektu uzdevums ir palīdzēt ES īstenot tās klimata un enerģētikas politikas mērķus: cenas ziņā pieejama, droša un ilgtspējīga enerģija ikvienam iedzīvotājam.

 

Papildu informācija

 

MEMO/17/5316

Enerģētikas savienība

Baltijas enerģijas tirgu starpsavienojumu plāns (BEMIP)

Paziņojums par Eiropas energotīklu nostiprināšanu

Kopīgā deklarācija, ko pieņēma valstu un valdību vadītāji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs par Baltijas jūras reģiona izolētības izbeigšanu gāzes piegāžu jomā

JRC pētījums: Baltijas valstu integrācija ES elektrosistēmā (kopsavilkums)

 

 

 

 

 

STATEMENT/17/5271

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar