Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET LV PL

Europos Komisijos - Pranešimas

Energetikos sąjunga. Europa drauge sprendžia energetikos uždavinius. Sinchronizavus Baltijos valstybių elektros energijos tinklą, padidės energijos tiekimo saugumas

Briuselis, 2017 m. gruodžio 18 d.

Šiandien įvykusiame susitikime patvirtintas politinis ryžtas sinchronizuoti Baltijos valstybių ir žemyninės vakarų Europos elektros energijos sistemas.

 

Šiandien, 2017 m. gruodžio 18 d., Komisijos būstinėje Briuselyje susitikę už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius, už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrai Kadri Simson, Arvilis Ašeradenis, Žygimantas Vaičiūnas ir Krzysztofas Tchórzewskis nutarė, kokių priemonių imtis, kad iki 2018 m. gegužės pabaigos būtų rastas geriausias būdas sinchronizuoti Baltijos valstybių elektros energijos tinklus ir žemyninės Europos sistemą.

Susitikimo dalyviai teigiamai įvertino pažangą, padarytą po jų paskutinio susitikimo 2017 m. rugsėjo mėn., ir ypač pabrėžė tai, kad Estijos, Latvijos, Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) pradėjo paskutinius būtinus techninius dinaminės analizės ir sistemos dažnio stabilumo tyrimus. Jie pakartojo, kad visus likusius techninius tyrimus būtina pabaigti iki 2018 m. gegužės 31 d., todėl daromą pažangą stebės nuolat.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ir minėtų valstybių narių energetikos ministrai patvirtino savo ryžtą remti elektros energijos tinklų sinchronizavimo projektą, nes jis yra viena iš esminių prielaidų sukurti energetikos sąjungą – vieną iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Europos Komisijos prioritetų.

 

Pagrindiniai faktai

Nuo savo kadencijos pradžios J.-C. Junckerio vadovaujama Europos Komisija rūpinasi strateginių energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimu ir sprendžia įvairius uždavinius, kad Baltijos jūros regiono energetinė atskirtis būtų pašalinta jį labiau integruojant į Europos Sąjungos energetikos rinką. Prie tokių uždavinių priskiriamas Baltijos valstybių elektros energijos tinklų sinchronizavimas.

Anksčiau buvusios energetine sala Baltijos valstybės nuo šiol su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis sujungtos į Lenkiją („LitPol Link“), Švediją („NordBalt“) ir Suomiją („EstLink“) nutiestomis naujomis elektros energijos linijomis. Šių projektų įgyvendinimą rėmė Europos Sąjunga. Tačiau dėl istorinių aplinkybių Baltijos valstybių elektros energijos tinklai tebeveikia sinchroniškai su Rusijos ir Baltarusijos sistemomis.

Trijų Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir žemyninės Europos tinklo sinchronizavimas labai svarbus kuriant energetikos sąjungą.

Europos Komisija pasirengusi remti Baltijos valstybes siekiant šio tikslo. Jis pakartotas 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikate dėl Europos energetikos tinklų stiprinimo.

Elektros energijos tinklų sinchronizavimas su žemyninės Europos tinklu Baltijos valstybėms ir Europos Sąjungai yra svarbiausias artimiausių metų energetikos uždavinys. 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos priimtame bendro intereso projektų plane numatytas tinklų stiprinimas. Bendro intereso projektai – esminiai infrastruktūros projektai, ypač tarpvalstybiniai projektai, kuriuos įgyvendinant sujungiamos ES valstybių energetikos sistemos. Jais siekiama ES energetikos ir klimato politikos tikslų – visiems piliečiams užtikrinti patikimą ir tvarų įperkamos energijos tiekimą.

 

Daugiau informacijos

 

MEMO/17/5316

Energetikos sąjunga

Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP)

Komunikatas dėl Europos energetikos tinklų stiprinimo

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos aukščiausiųjų vadovų bei ministrų pirmininkų ir Europos Komisijos Pirmininko bendras pareiškimas panaikinus ilgalaikę Baltijos jūros regiono dujų infrastruktūros atskirtį.

Jungtinio tyrimų centro atlikto tyrimo „Baltijos valstybių integravimas į ES elektros energijos sistemą“ santrauka

 

 

 

 

 

STATEMENT/17/5271

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar