Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV PL

Euroopa Komisjon - Avaldus

Energialiit: Euroopa solidaarsus energia valdkonnas. Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa energiasüsteemiga suurendab energiavarustuskindlust

Brüssel, 18. detsember 2017

Tänane kohtumine kinnitab poliitilist tahet sünkroniseerida Balti riikide elektrivõrk Lääne-Euroopa mandriosa energiasüsteemiga.

 

Täna, 18. detsembril 2017, leppisid energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič, kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete ning Eesti energiavaldkonna minister Kadri Simson, Läti minister Arvils Ašeradens, Leedu minister Žygimantas Vaičiūnas ja Poola minister Krzysztof Tchórzewski Berlaymonti hoones toimunud kohtumisel kokku, kuidas kulgeb edasine tee, et leida hiljemalt 2018. aasta mai lõpuks parim lahendus Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimiseks Euroopa mandriosa energiasüsteemiga.

Osalised avaldasid heameelt pärast 2017. aasta septembris toimunud viimast kohtumist tehtud edusammude üle ning tõid välja, et Eesti, Läti, Leedu ja Poola põhivõrguettevõtjad ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) on käivitanud viimased vajalikud tehnilised uuringud süsteemi dünaamika ja stabiilsuse analüüsi kohta. Nad rõhutasid veel kord, kui oluline on viia kõik tehnilised uuringud lõpule hiljemalt 31. maiks 2018, ja et nad jälgivad uuringute edenemist pidevalt.

Asepresident, volinik ja ministrid kinnitasid taas oma kindlat pühendumust sünkroniseerimisprojektile, mis on president Junckeri juhitava komisjoni jaoks esmatähtsa energialiidu elluviimise nurgakivi.

 

Taustteave

President Junckeri juhitav komisjon on alates ametiaja algusest võtnud endale kohustuseks töötada strateegiliste energiataristuprojektide elluviimise nimel ja käsitleda erinevaid aspekte Läänemere piirkonna energiasüsteemide eraldatuse lõpetamiseks, kindlustades piirkonna integreerimise Euroopa Liidu energiaturuga. See hõlmab eesmärki tagada Baltimaade elektrivõrkude sünkroniseerimine.

Baltimaade piirkond, mis varem oli ühendamata energiasaar, on nüüd Euroopa partneritega ühendatud hiljuti rajatud elektriliinide kaudu: Baltimaid ühendab Poolaga LitPol Link, Rootsiga NordBalt ja Soomega Estlink. Need projektid said võimalikuks ja viidi ellu tänu ELi toetusele. Ent ajaloolistel põhjustel töötab Balti riikide elektrivõrk ikka veel sünkroonselt Venemaa ja Valgevene ühendelektrisüsteemiga.

Kolme Balti riigi elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on energialiidu eesmärkide saavutamise jaoks otsustava tähtsusega.

Euroopa Komisjon soovib Balti riike selles küsimuses toetada. Kõnealust eesmärki väljendati taas kord komisjoni 23. novembril 2017. aasta teatises „Euroopa energiavõrkude tugevdamine“.

Baltimaade elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on Baltimaade ja ELi jaoks lähiaastatel üks energiavaldkonna tähtsamaid küsimusi. Asjaomased võrgu tugevdamise meetmed on lisatud ühishuviprojektide loetellu, mille komisjon võttis vastu 23. novembril 2017. Ühishuviprojektid on olulised taristuprojektid, eelkõige piiriülesed projektid, mille abil ühendatakse ELi riikide energiasüsteemid. Nende abil on ELil võimalik saavutada oma energiapoliitika ja kliimavaldkonna eesmärgid: tagada taskukohane, kindel ja säästev energia kõigile kodanikele.

 

Lisateave

 

MEMO/17/5316

Energialiit

Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava (BEMIP)

Euroopa energiavõrkude tugevdamine

Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi ühisdeklaratsioon Läänemere piirkonna gaasivõrkude eraldatuse lõpetamise kohta

Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring: „Integration of the Baltic States into the EU electricity system“ (Balti riikide integreerimine ELi elektrisüsteemi (kommenteeritud kokkuvõte))

 

 

 

 

 

STATEMENT/17/5271

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar