Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Motverka olaglig handel med tobaksvaror: uttalande av Vytenis Andriukaitis om antagandet av ett spårningssystem på EU-nivå.

Bryssel den 15 december 2017

I dag tar EU ett stort steg framåt för att motverka olaglig handel med tobaksvaror. Det nya spårningssystem på EU-nivå som antas i dag kommer att garantera att tobaksvaror lätt kan spåras i EU genom en unik identitetsmärkning på varje vara. Dessutom säkerställer vi att tobaksvarorna uppfyller särskilda säkerhetskrav genom minst fem typer av äkthetsdetaljer på varje förpackning.

Spårningssystemet och säkerhetskraven börjar gälla senast den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och senast den 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror (t.ex. cigarrer, cigariller och rökfria tobaksvaror).

Tobak är fortfarande den främsta orsaken till förtida dödsfall som kan undvikas, och den olagliga handeln med tobak ökar tillgången till cigarretter och andra tobaksvaror, även för barn och ungdomar.Dessutom bortfaller varje år miljontals euro i skatteintäkter till följd av den olagliga handeln. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att förbättra människors hälsa och leda till stora ekonomiska fördelar för EU och EU:s befolkning.

 

Bakgrund

 

I direktivet om tobaksvaror (2014/40/EU) fastställs att det ska inrättas ett EU-täckande spårningssystem för den lagliga leveranskedjan för tobaksvaror samt ett system för säkerhetsmärkning som ska hjälpa enskilda och myndigheter att upptäcka olagliga produkter.

I de rättsakter som antagits i dag anges de åtgärder EU-länderna och de ekonomiska aktörerna ska vidta för att inrätta och administrera ett spårningssystem för tobaksvaror som ska garantera att alla förpackningar med tobaksvaror som tillverkas i, är avsedda för eller släpps ut på EU:s marknad förses med en unik identitetsmärkning. Där anges också de krav på obligatoriska säkerhetsdetaljer som ska anbringas på tobaksvarorna.

De rättsakter som antas i dag ligger i linje med protokollet om undanröjande av olaglig handel med tobaksvaror[1] till ramkonventionen om tobakskontroll, vilket EU ratificerade 2016.

 

Läs mer

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar