Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki: Izjava komisarja Vytenisa Andriukaitisa o sprejetju evropskega sistema za spremljanje in sledenje

Bruselj, 15. decembra 2017

Danes je EU naredila velik korak v boju proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki. Danes sprejeti novi evropski sistem za spremljanje in sledenje bo zagotovil, da bo v EU mogoče tobačnim izdelkom enostavno slediti s posebno identifikacijsko oznako za posamezni izdelek. Poleg tega bomo zagotovili, da bodo tobačni izdelki izpolnjevali posebne varnostne zahteve, pri čemer bo vsak zavojček moral imeti najmanj pet vrst avtentikacijskih elementov.

Sistem za spremljanje in sledenje ter varnostne elemente je treba uvesti do 20. maja 2019 za cigarete in tobak za zvijanje ter do 20. maja 2024 za vse druge tobačne izdelke (npr. cigare, cigarilose in brezdimne tobačne izdelke).

Tobak je še vedno glavni preprečljivi vzrok prezgodnje smrti v EU, zaradi nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki pa imajo med drugimi tudi otroci in mladi lažji dostop do cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki povzroča letne izgube davčnih prihodkov v višini več milijonov evrov. Prepričan sem, da bodo ti ukrepi izboljšali javno zdravje ter EU in njenim državljanom prinesli znatne gospodarske koristi.

 

Ozadje

 

Direktiva o tobačnih izdelkih (2014/40/EU) določa vzpostavitev evropskega sistema za spremljanje in sledenje zakonite dobavne verige tobačnih izdelkov ter sistema varnostnih elementov, s katerimi lahko državljani in organi lažje prepoznajo nedovoljene izdelke.

Pravni akti, sprejeti danes, določajo ukrepe, ki jih morajo države članice EU in gospodarski subjekti sprejeti za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, ki zagotavlja, da so vsi zavojčki tobačnih izdelkov, proizvedeni na trgu EU, namenjeni zanj ali dani nanj, označeni s posebno identifikacijsko oznako. Določajo tudi zahteve glede obveznih varnostnih elementov, ki se morajo uporabljati na tobačnih izdelkih.

Danes sprejeti zakonodajni akti so v skladu s Protokolom za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (FCTC), ki ga je EU ratificirala leta 2016.

 

Več informacij

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar