Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten: verklaring van commissaris Andriukaitis over de goedkeuring door de EU van een EU-breed volg- en traceringssysteem

Brussel, 15 december 2017

De EU heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de strijd tegen de illegale handel in tabaksproducten. Dankzij het nieuwe EU-brede volg- en traceringssysteem dat vandaag is goedgekeurd, zullen tabaksproducten in de EU vlot traceerbaar zijn aan de hand van een uniek identificatienummer voor elk product. Bovendien zorgen wij voor specifieke veiligheidseisen voor tabaksproducten: elke verpakking wordt met ten minste vijf soorten authenticatie-elementen beveiligd.

Het volg- en traceringssysteem en de veiligheidseisen moeten uiterlijk op 20 mei 2019 operationeel zijn voor sigaretten en shagtabak, en uiterlijk op 20 mei 2024 voor alle andere tabaksproducten (zoals sigaren, cigarillo's en rookloze tabaksproducten).

Tabak is nog steeds de grootste vermijdbare oorzaak van vroegtijdig overlijden in de EU en de illegale handel in tabak maakt sigaretten en andere tabaksproducten gemakkelijker toegankelijk, ook voor kinderen en jonge volwassenen.Bovendien gaan elk jaar miljoenen euro's aan belastinginkomsten verloren als gevolg van de illegale handel in tabaksproducten. Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen zullen leiden tot een verbetering van de volksgezondheid en aanzienlijke economische voordelen zullen opleveren voor de EU en haar burgers.

 

Achtergrond

 

De tabaksproductenrichtlijn (2014/40/EU) voorziet in de instelling van een EU-breed volg- en traceringssysteem voor de legale toeleveringsketen van tabaksproducten en een systeem van veiligheidskenmerken om burgers en autoriteiten in staat te stellen illegale producten te herkennen.

In de rechtshandelingen die vandaag zijn goedgekeurd, zijn de maatregelen vastgesteld die de EU-landen en de marktdeelnemers moeten nemen om een traceringssysteem voor tabaksproducten op te zetten en te exploiteren. Met dat systeem moeten alle tabaksverpakkingen die in de Unie worden geproduceerd, die bestemd zijn voor de markt van de Unie of daar in de handel worden gebracht, met een uniek identificatienummer worden gemerkt. Zij bevatten tevens de eisen waaraan de verplichte veiligheidskenmerken die op tabaksproducten moeten worden aangebracht, moeten voldoen.

De rechtshandelingen die vandaag zijn goedgekeurd, zijn in overeenstemming met het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC): Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten dat de EU in 2016 heeft geratificeerd.

 

Meer informatie

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar