Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Cīņa pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību: Komisāra Vīteņa Andrjukaiša paziņojums par Eiropas Savienības pieņemto ES mēroga izsekošanas un identificēšanas sistēmu

Briselē, 2017. gada 15. decembrī

Šodien ES sper lielu soli uz priekšu cīņā pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. Šodien pieņemtā jaunā ES mēroga izsekošanas un identificēšanas sistēma nodrošinās tabakas izstrādājumu vieglu izsekojamību, pateicoties unikālam identifikatoram, ko pievienos katram produktam. Turklāt mēs nodrošināsim, ka tabakas izstrādājumi atbilst specifiskām drošības prasībām, nosakot, ka katrai individuālajai iepakojuma vienībai ir jāpievieno vismaz pieci autentiskuma elementu veidi.

Izsekošanas un identificēšanas sistēma un drošības prasības cigaretēm un tinamās tabakas izstrādājumiem būtu jāievieš līdz 2019. gada 20. maijam, un visiem citiem tabakas izstrādājumiem (piemēram, cigāriem, cigarilliem un bezdūmu tabakas izstrādājumiem) – līdz 2024. gada 20. maijam.

Nelikumīgas tirdzniecības rezultātā sabiedrībai – tostarp bērniem un jauniešiem – ir vieglāka piekļuve cigaretēm un citiem tabakas izstrādājumiem, kuru lietošana joprojām ir visplašāk izplatītais novēršamais nāves cēlonis Eiropas Savienībā.Turklāt nelikumīgas tirdzniecības dēļ ik gadu tiek zaudēti miljoniem eiro nodokļu ieņēmumu. Esmu pārliecināts, ka šie pasākumi uzlabos sabiedrības veselību un nodrošinās ievērojamus ekonomiskus ieguvumus ES valstīm un iedzīvotājiem.

 

Priekšvēsture

 

Tabakas izstrādājumu direktīva (2014/40/ES) paredz izveidot ES mēroga izsekošanas un identificēšanas sistēmu tabakas izstrādājumu legālās piegādes ķēdes vajadzībām un drošības elementu sistēmu, lai palīdzētu iedzīvotājiem un iestādēm identificēt nelegālus izstrādājumus.

Šodien pieņemtie tiesību akti paredz pasākumus, kas ES dalībvalstīm un uzņēmējiem jāveic, lai izveidotu un darbinātu tabakas izstrādājumu izsekošanas sistēmu, nodrošinot, ka visas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, kas ražotas Savienības tirgū, ir paredzētas tam vai tiek tajā laistas, tiek marķētas ar unikālu identifikatoru. Tajos ir izklāstītas arī obligātās prasības attiecībā uz tabakas izstrādājumiem pievienojamajiem drošības elementiem.

Šodien pieņemtie tiesību akti ir saskaņā ar Eiropas Savienības 2016. gadā ratificēto Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolu, lai novērstu tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību.

 

Papildu informācija

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar