Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Kova su neteisėta prekyba tabako gaminiais. Komisijos nario Vytenio Andriukaičio pareiškimas dėl europinės stebėjimo ir atsekimo sistemos nustatymo Europos Sąjungoje

Briuselis, 2017 m. gruodžio 15 d.

Šiandien ES gerokai pasistūmėjo į priekį kovodama su neteisėta prekyba tabako gaminiais. Ką tik nustatyta nauja europinė stebėjimo ir atsekimo sistema leis užtikrinti, kad Europos Sąjungoje tabako gaminius bus paprasta atsekti pagal kiekvienam jų skirtą unikalų identifikatorių. Be to, taip pat bus pasirūpinta, kad tabako produktai atitiktų specialius saugumo reikalavimus: kiekvienas pakelis turės mažiausiai penkių rūšių autentiškumo patvirtinimo elementus.

Stebėjimo ir atsekimo sistema ir cigarečių bei cigaretėms sukti skirto tabako saugumo reikalavimai turėtų būti įdiegti iki 2019 m. gegužės 20 d., o visų kitų tabako gaminių (pvz., cigarų, cigarilių ir bedūmių tabako gaminių) – iki 2024 m. gegužės 20 d.

Europos Sąjungoje tabakas tebėra dažniausia ankstyvos mirties priežastis, kurios būtų galima išvengti, o neteisėta prekybos tabako gaminiais asmenims, įskaitant vaikus ir jaunuolius, suteikia daugiau galimybių įsigyti cigarečių ir kitų tabako gaminių.Be to, dėl tokios neteisėtos prekybos kasmet netenkama milijonų eurų pajamų. Esu įsitikinęs, kad šios priemonės padės gerinti visuomenės sveikatą ir duos apčiuopiamos ekonominės naudos ES ir jos piliečiams.

 

Pagrindiniai faktai

 

Priėmus Tabako gaminių direktyvą (2014/40/ES), buvo numatyta sukurti europinę teisėto tiekimo grandinės stebėjimo bei atsekimo sistemą ir saugumo elementų sistemą, kad piliečiai ir institucijos galėtų atpažinti nelegalius gaminius.

Šiandien priimtais teisės aktais nustatomos priemonės, kurių turi imtis ES valstybės narės ir ekonominės veiklos vykdytojai, kad sukurtų ir taikytų tabako gaminių atsekamumo sistemą, kuria užtikrinama, kad visos ES rinkoje gaminamų, įvežamų arba tiekiamų tabako gaminių pakuotės būtų paženklintos unikaliu identifikatoriumi. Jais taip pat nustatomi reikalavimai dėl tabako gaminiams taikomų privalomų saugumo elementų.

Šiandien priimti teisės aktai atitinka Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, kurį ES ratifikavo 2016 m., nuostatas.

 

Daugiau informacijos

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar