Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Borba protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima: Izjava povjerenika Andriukaitisa u povodu uspostave sustava za praćenje i pronalazak na razini EU-a

Bruxelles, 15. prosinca 2017.

Danas je EU učinio velik korak naprijed u borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. S pomoću novog, danas uspostavljenog sustava za praćenje i pronalazak duhanskih proizvoda na razini EU-a lako će se pratiti ti proizvodi u EU-u jer će svaki od njih imati jedinstvenu identifikacijsku oznaku. Usto, pobrinuli smo se da duhanski proizvodi ispunjavaju konkretne sigurnosne uvjete: svako pojedinačno pakiranje imat će najmanje pet vrsta elemenata za provjeru vjerodostojnosti.

Sustav za praćenje i pronalazak duhanskih proizvoda i sigurnosne uvjete trebalo bi uvesti do 20. svibnja 2019. za cigarete i duhan za samostalno motanje, a do 20. svibnja 2024. za sve ostale duhanske proizvode (kao što su cigare, cigarilosi i bezdimni duhanski proizvodi).

Duhan je i dalje najveći uzrok prerane smrti u EU-u koji se može izbjeći, a nezakonita trgovina duhanom olakšava pristup cigaretama i drugim duhanskim proizvodima, među ostalima djeci i mladima.Zbog te nezakonite trgovine svake godine nastanu milijuni eura gubitaka poreznih prihoda. Uvjeren sam da će te mjere poboljšati javno zdravlje, a građanima i državama članicama EU-a donijeti znatnu ekonomsku korist.

 

Kontekst

 

Direktivom o duhanskim proizvodima (2014/40/EU) predviđa se uspostava sustava za praćenje i pronalazak na razini EU-a za potrebe zakonitog lanca opskrbe duhanskim proizvodima i sustava sigurnosnih obilježja kojima će se pomoći građanima i tijelima da otkriju nezakonite proizvode.

Danas donesenim pravnim aktima utvrđuju se mjere koje države članice i gospodarski subjekti moraju provesti da bi uspostavili i vodili sustav praćenja duhanskih proizvoda koji jamči da svako pakiranje duhana proizvedeno na tržištu EU-a, namijenjeno tom tržištu ili stavljeno na tržište EU-a, bude označeno jedinstvenom identifikacijskom oznakom. Osim toga, njima se utvrđuju i obvezna sigurnosna obilježja za označivanje duhanskih proizvoda.

Danas doneseni pravni akti u skladu su s Protokolom o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (FCTC), koji je Europska unija ratificirala 2016.

 

Dodatne informacije

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar