Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuminen: Komissaari Andriukaitisin lausuma EU:n hyväksymästä EU:n laajuisesta seuranta- ja jäljitysjärjestelmästä

Bryssel 15. joulukuuta 2017

EU on tänään ottanut ison askeleen eteenpäin tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjunnassa. Tänään hyväksytyllä uudella EU:n laajuisella seuranta- ja jäljitysjärjestelmällä varmistetaan, että tupakkatuotteet ovat helposti jäljitettävissä kunkin tuotteen yksilöllisen tunnisteen avulla. Lisäksi jokaisessa pakkauksessa on oltava vähintään viisi erilaista aitoustekijää, joilla varmistetaan, että tupakkatuotteet täyttävät määritetyt turvavaatimukset.

Seuranta- ja jäljitysjärjestelmän ja turvaominaisuuksien on määrä olla valmiina 20. toukokuuta 2019 mennessä savukkeiden ja kääretupakan osalta ja 20. toukokuuta 2024 mennessä kaikkien muiden tupakkatuotteiden osalta (esim. sikarit, pikkusikarit ja savuttomat tupakkatuotteet).

Tupakka on edelleen merkittävin vältettävissä olevien ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa, ja tupakan laiton kauppa – joka kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin aikuisiin – helpottaa savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden saatavuutta.Laittoman kaupan vuoksi menetetään lisäksi miljoonia euroja verotuloja vuosittain. Olen vakuuttunut, että näillä toimenpiteillä parannetaan kansanterveyttä ja saadaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä EU:lle ja sen kansalaisille.

 

Tausta

 

Tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) säädetään, että on perustettava EU:n laajuinen seuranta- ja jäljitysjärjestelmä tupakkatuotteiden laillista toimitusketjua varten ja otettava käyttöön turvaominaisuudet, jotta kansalaisten ja viranomaisten on helpompi havaita laittomat tuotteet.

Tänään hyväksytyissä säädöksissä määritellään toimenpiteet, jotka EU-maiden ja talouden toimijoiden on toteutettava tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten. Niillä varmistetaan, että kaikki tupakkatuotepakkaukset, jotka on valmistettu EU:ssa taikka tarkoitettu tai saatettu EU:n markkinoille, merkitään yksilöllisellä tunnisteella. Lisäksi niissä vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat tupakkatuotteiden pakollisia turvaominaisuuksia.

Tänään hyväksytyt säädökset myötäilevät tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen (FCTC) liitettyä tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevaa lisäpöytäkirjaa, jonka EU ratifioi vuonna 2016.

 

Lisätietoja

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar